Maak kennis met ons

Qlip, is uw partner op het gebied van kwaliteitsborging in zuivel. Met ons uitgebreide aanbod aan analyses en certificering en ons uitgebreide netwerk, hoogwaardige kennis en jarenlange ervaring is Qlip de onbetwiste marktleider op het gebied van borging van kwaliteit en voedselveiligheid in de Nederlandse zuivelketen.

Qlip is in 2007 ontstaan als samenvoeging van drie organisaties: Organisatie Certificering Melkveebedrijven (OCM), Melkcontrolestation Nederland (MCS) en de private taken van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ). De publieke taken voert het COKZ zelf nog uit, alsmede de afgifte van exportcertificaten.

De naam Qlip is ontstaan uit Quality, Laboratory, Inspections en Processcertification.

Van oudsher is Qlip zeer actief in de Nederlandse zuivelsector. Zowel op de boerderij, tijdens het transport van rauwe melk, de verwerking van melk in de fabriek , tot aan het zuiveleindproduct in de winkel. Zo analyseert Qlip jaarlijks in Zutphen bijna 14 miljoen monsters rauwe melk (koe & geit). Dit in opdracht van zuivelondernemingen en veeverbeteringsorganisaties. Daarnaast worden ruim een half miljoen chemische en microbiologische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, boter, melkpoeder en zuigelingenvoeding. Verder voert Qlip jaarlijks ruim 15.000 audits en beoordelingen uit op het functioneren van kwaliteitssystemen in de melkveehouderij en zuivelsector.

Vanwege de groei en dynamiek binnen de internationale zuivelsector zijn de laboratoriumactiviteiten de afgelopen jaren flink toegenomen. Om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen, is besloten tot de nieuw- en verbouw van het chemisch en microbiologisch laboratorium. Met een uitbreiding van ca. 1.000 m2 is nagenoeg een verdubbeling van het aantal vierkante meters gerealiseerd.

Qlip heeft een sterke positie m.b.t. de onafhankelijke en professionele kwaliteitsborging in de zuivelketen. Niet alleen binnen Nederland en Europa, maar inmiddels ook richting Azië, in het bijzonder China. Als lid van het Holland Center (platform tussen de Chinese en Nederlandse agrofoodsector) en als partner van het Sino Dutch Dairy Development Centre verwelkomt Qlip jaarlijks dan ook vele Chinese professionals op het zuivellaboratorium in Zutphen.

Innovatie en ontwikkeling zijn van groot belang, daarin investeert Qlip jaarlijks zo’n 4% van zijn bedrijfsomzet. Dit niet alleen voor voedselveiligheid en –kwaliteit, maar ook meer en meer op het terrein van dierwelzijn en –gezondheid en verduurzaming van de zuivelketen.