accreditatie

 • Wat is meetonzekerheid?

  Elke meting en elk analyseresultaat is een schatting van de werkelijkheid. Deze worden beïnvloed door onvolkomenheden. Denk bijvoorbeeld aan kleine afwijkingen in de inweeg van monstermateriaal,

  ...
 • Als klant wilt u kunnen vertrouwen op onpartijdigheid en deskundigheid van door ons geleverde diensten of het nu gaat om de uitvoering van analyses, audits, inspecties, certificeringen, certificaten, rapporten of uitslagen. Met de accreditaties en de

  ...
 • Qlip is uw partner voor nagenoeg alle chemische en microbiologische analyses voor de kwaliteitsborging tijdens de productie en het bewaren van zuivelproducten. Met deze analyses krijgt u meer inzicht en kennis over de samenstelling en kwaliteit van

  ...
 • Accreditatie is niet de enige maar wel de meest eenvoudige manier om aantoonbaar herleidbare meet-, inspectie-, analyse of kalibratieresultaten te verkrijgen. Accreditatie speelt in vele sectoren een belangrijke rol. Een geaccrediteerde instelling

  ...
 • Eind mei is Qlip door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor IFS Broker. Dit is een uitbreiding van de huidige IFS certificeringen (Food en Logistics) en accreditatie volgens ISO/IEC 17065 :2012 productcertificering. IFS Broker zorgt

  ...
 • Bekijk de volgende animatie over normen, normalisatie en melk.

 •  

  Qlip organiseert rondzendonderzoeken voor zowel chemische als microbiologisch onderzoek in zuivelproducten. Klik hier voor de details van de

  ...
 • Er zijn inderdaad een groot aantal diensten en producten van Qlip geaccrediteerd. Zodoende kunt u erop vertrouwen dat de door ons geleverde diensten en producten betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Qlip is geaccrediteerd voor product

  ...