FSSC 22000

logo fssc 22000 met wit canvas

De FSSC 22000 bestaat uit de norm ISO 22000 aangevuld met het basisvoorwaardenprogramma ISO/TS 22002-1 en aanvullende eisen van FSSC22000. Door de toevoeging van het basisvoorwaardenprogramma aan ISO 22000 voldoet dit schema aan de eisen van GFSI (Global Food Safety Initiative).

Vanaf 1-1-2018 is FSSC22000 versie 4.1 van kracht. Met name wordt hierin specifiek aandacht gevraagd voor Food Fraude en Food Defense. Inmiddels is Qlip door de RvA geaccrediteerd voor deze nieuwe versie.

Qlip is geaccrediteerd voor FSSC 22000-certificering volgens ISO/IEC 17021 (RvA reg.nr. C264).

Meer informatie over FSSC 22000 kunt u vinden op www.FSSC22000.com en www.mygfsi.com.