Verwijzingen KKM handboek

In de onderstaande tabel staan de paragrafen met een verwijzing uit het KKM handboek. In de laatste kolom staat de informatie of de link naar de actuele informatie.

2.5.6.

Bij een dierdagdosering die langdurig boven de signaleringwaarde ligt (langer dan 2 jaar) verdient het antibioticumgebruik nadere aandacht. De benchmarkwaarden voor melkveebedrijven worden vastgesteld door de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa)

Benchmarkwaarden SDa melkveehouder vindt u hier.

3.2.6. Kalversterfte

Het kalversterfte-percentage van het melkveebedrijf ligt onder de actiewaarde. Na afloop van ieder kwartaal wordt getoetst of het rollend jaargemiddelde onder de actiewaarde ligt. Indien het kalversterfte-percentage hoger is dan de actiewaarde wordt de veehouder geïnformeerd over de voor hem geldende inspanningsverplichting. De eerste 3 kwartalen van 2018 kan nog geen gebruik worden gemaakt van een rollend jaargemiddelde, daarom gelden inspanningsverplichtingen bij actiewaardes per kwartaal.

Inspanningsverplichting sterftekengetal >25%

 

3.2.7. KalfVolgSysteem

Uiterlijk per 1 juli 2018 vindt de afvoer van alle mannelijke kalveren tot en met een leeftijd van 35 dagen plaats via een erkende kalverhandelaar. Daarmee wordt aangesloten op het KalfVolgSysteem

Erkende kalverhandelaren zijn vermeld op de witte lijst van NZO.
4.1.1. Herkomst voer

Het voer voor rundvee dat is geleverd door productie- en/of handelsbedrijven, is afkomstig van een door Qlip erkend kwaliteitssysteem voor diervoerderleveranciers. (met ingang van 1-1-2016)

>> Erkende kwaliteitssystemen

De voerleverancier is voor de relevante activiteiten aangesloten bij Securefeed (en beschikt daarmee ook over het GMP+ FSA (voedselveiligheid) certificaat of gelijkwaardig). 

Meer informatie over deze eis kunt u vinden op de website van de NZO

De actuele lijst van bedrijven die zijn aangesloten bij Securefeed vindt u hier (witte lijst).

4.4.3. en 5.8.4 Kwaliteit van het water voor reiniging en koeling

** Uitgezonderd dubbelwandige koelers of buizenkoelers zoals vermeld op www.ketenkwaliteitmelk.nl

>> Lijst met voorkoelers

>> Lijst met laboratoria voor wateronderzoek

6.1.1. Fosfaat

Inzicht mineralenefficiëntie: Melkveebedrijven maken aantoonbaar dat zij de Kringloopwijzer volledig hebben ingevuld en afgerond in de daarvoor door Qlip aangewezen centrale database (zie www.ketenkwaliteitmelk.nl). In het huidige jaar wordt de Kringloopwijzer met gegevens betrekking hebben op het voorgaande jaar ingevuld. De uiterlijke datum afronding wordt jaarlijks vastgesteld en schriftelijk kenbaar gemaakt aan de melkveehouder.

>> Aangewezen database: www.dekringloopwijzer.nl

 

6.3. Weidegang

Indien koppelbeweiding wordt toegepast maakt de veehouder gebruik van een erkend automatisch registratiesysteem.

 

Klik hier voor de folder ‘Digitale Borging’, beschikbaar gesteld door Duurzame Zuivelketen.

De volgende systemen zijn per 27 februari 2017 erkend door Stichting Weidegang.

- GEA Weideregistratie 2.0 - GEA Milking & Dairy Farming

- LoraSens - VSM Automatisering B.V.

- Koevolgsysteem - Het Internet Huis

 

Inzicht mineralenefficiëntie: Melkveebedrijven maken aantoonbaar dat zij de Kringloopwijzer volledig hebben ingevuld en afgerond in de daarvoor door Qlip aangewezen centrale database (zie www.ketenkwaliteitmelk.nl). In het huidige jaar wordt de Kringloopwijzer met gegevens betrekking hebben op het voorgaande jaar ingevuld. De uiterlijke datum afronding wordt jaarlijks vastgesteld en schriftelijk kenbaar gemaakt aan de melkveehouder.