Meten in Melk

LOGO-MetenInMelk...een schat aan informatie

Melkveehouders willen tijdig juiste beslissingen kunnen nemen op basis van relevante en betrouwbare informatie. De zuivelindustrie staat voor hoge kwaliteit en veiligheid van haar zuivelproducten. De consument wil met vertrouwen heerlijke zuivelproducten nuttigen. Met Meten In Melk levert Qlip snel en betrouwbare informatie die dit alles mogelijk maakt. Meten in Melk is onze expertise en één van onze grootste kernactiviteiten. 

De volgende zaken worden onder ander gemeten in melk:

voedselveiligheidVoedselveiligheid

Een ieder wil met een goed gevoel en met vertrouwen heerlijke zuivelproducten consumeren. Om dit te borgen wordt er in opdracht van de overheid en zuivelondernemingen continue structureel onderzoek gedaan in rauwe melk en zuivelproducten. Dit onderzoek behoort tot de belangrijkste kernactiviteiten van het chemisch en microbiologisch laboratorium van Qlip. Hierbij wordt volgens strikte voorschriften en procedures gewerkt en worden de meest geavanceerde technieken gebruikt.

kwaliteitKwaliteit

Dagelijks ontvangen zuivelondernemingen grote hoeveelheden melk van melkveebedrijven. Met verschillende onderzoeken (o.a. celgetal, kiemgetal, boterzuur, reinheid en groeiremmende stoffen) in het laboratorium wordt de kwaliteit van de melk bepaald. De kwaliteit van de melk vormt een belangrijke basis voor de uitbetaling aan de melkveehouder en is een belangrijke voorwaarde voor verdere verwerking.

samenstellingSamenstelling

Belangrijke elementen in de samenstelling van melk zijn %vet, % eiwit en %lactose. De samenstelling van de melk is ook van belang voor de uitbetaling van de melk. Maar ook voor het dagelijks management van het melkveebedrijf. Voor fokkerijdoeleinden is deze informatie ook van wezenlijk belang. Daarom wordt in het laboratorium ten behoeve van de melkproductieregistratie ook de samenstelling van de melk van individuele dieren bepaald.

uiergezondheidUiergezondheid

Een verminderde uiergezondheid heeft een negatieve invloed op de melkproductie van uw veestapel alsmede de algemene gezondheid van uw dieren. Een goede uiergezondheid draagt bij aan een goed bedrijfsresultaat. Problemen met uiergezondheid zijn op het gebied van diergezondheid de grootste kostenpost op het melkveebedrijf. Vroeg ingrijpen bij uierinfecties vergroot de kans op genezing en beperkt de schade. De bepaling van het celgetal op tank- en koeniveau is een belangrijke indicator voor de uier- en diergezondheid op uw bedrijf. Met de Benchmark Tankcelgetal weet u waar u staat en wat de ontwikkeling is van het tankcelgetal.

drachtDracht (via MPR)

Een drachtige koe staat voor continuïteit van de melkstroom op uw bedrijf. Het is nu mogelijk om de dracht van een koe aan te tonen door bepaalde eiwitten te meten in de melk. De dracht is daardoor te voorspellen vanaf 35 dagen na inseminatie. Ee nieuwe en compleet automatische manier van het controleren van dracht bij uw melkgevende koeien. In opdracht van CRV voert Qlip deze drachtigheidstest uit via de melkproductieregistratie (MPR). Met MPR Dracht heeft u snel en op eenvoudige wijze inzichtelijk welke dieren wel of niet drachtig zijn. U kunt uw tijd gericht besteden aan de dieren die niet drachtig zijn.

weidemelkWeidemelk

Koeien in de wei en Nederland horen bij elkaar. Dat vinden melkveehouders maar ook consumenten in binnen- en buitenland. Om ervoor te zorgen dat de weidezuivel die geproduceerd wordt geborgd is, heeft Stichting Weidegang een borgingssysteem opgezet. In opdracht van zuivelondernemingen vinden tijdens reguliere bedrijfsbezoeken ook beoordelingen op weidegang plaats. Op initiatief van supermarktketens worden alle schakels van productie, logistiek en verwerking van weidemelk gecontroleerd. Daarnaast is nu een model in ontwikkeling om te meten in tankmelk of de veestapel vers gras heeft opgenomen. Dit model kan in de toekomst de borging van weidemelk gaan ondersteunen.