- Persbericht -

QJan Bobbink (Qlip) & Roald van Noort (CRV)lip en CRV zien kansen om steeds meer informatie uit melk te halen en tot waarde te brengen voor veehouders. Beide partijen laten dit weten in het kader van de ondertekening van een meerjarige overeenkomst ter continuering van de onderlinge samenwerking op het gebied van melkproductieregistratie (MPR). Deze overeenkomst werd op 4 januari jl. bekrachtigd. Roald van Noort (CEO CRV) en Jan Bobbink ( Algemeen Directeur Qlip) tekenden de samenwerkingsovereenkomst namens hun organisaties.

Roald van Noort: “Richting de toekomst wordt precisiemanagement alleen maar belangrijker en we zien MPR hiervoor als een onmisbare basis. Veehouders mogen ervan uitgaan dat wij er alles aan doen om geen waardevolle informatie onbenut te laten’.

Jan Bobbink ziet de continuering van de samenwerking met CRV als de basis voor verdere innovatie op het gebied van meten in melk: “In de toekomst kunnen we nog meer waardevolle informatie uit melk voor de melkveehouder ontsluiten op het gebied van diergezondheid, welzijn, voeding en milieu’. Bobbink noemt de ontwikkeling van indicatoren voor fosfor- en methaanuitstoot op basis van melk als voorbeelden die in de toekomst tot de mogelijkheden behoren. 

11 miljoen melkmonsters

Het grootste deel van de Nederlandse melkveehouders maakt gebruik van MPR. Jaarlijks worden in het zuivellaboratorium in Zutphen ruim 11 miljoen melkmonsters van individuele melkkoeien geanalyseerd. Mede aan de hand van MPR is de laatste decennia veel vooruitgang geboekt op het gebied van de melkproductie per koe en de verbetering van diergezondheid, zoals uiergezondheid en ketose. Ook maken vele melkveehouders gebruik van drachtbepaling via MPR.

Foto - Links: Jan Bobbink (Qlip), Rechts: Roald van Noort (CRV)

- Persbericht -

StichtingKOMDe Stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM) en Qlip B.V. zijn per 1 november 2017 een strategische samenwerking aangegaan. Stichting KOM houdt zich bezig met het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de melkwinning, -bewaring en –registratie op het melkveebedrijf. Qlip B.V. staat en gaat voor kwaliteitsborging in de zuivelketen.

Samenwerking past binnen strategie

Volgens Jan Bobbink, directeur van Qlip, is de samenwerking een logische stap en past deze in de strategie van Qlip. “De melkinstallatie en de melkopslag op het melkveebedrijf zijn cruciale onderdelen bij het produceren van goede kwaliteit melk. Stichting KOM speelt een belangrijke rol in de onafhankelijke borging van de kwaliteit van alle aspecten op het gebied van melkwinning. De activiteiten van Qlip en Stichting KOM sluiten naadloos op elkaar aan en de samenwerking zal veel synergie brengen. Zo versterkt het onze dienstverlening op het gebied van audits, inspecties en certificering. Ook sluiten we met elkaar nog beter aan op de ontwikkeling van het gebruik van sensortechnologie om het productieproces op het melkveebedrijf beter te kunnen monitoren en te borgen. Beide organisaties behouden binnen de strategische samenwerking hun eigen identiteit en zelfstandigheid.”

Samenwerking brengt synergie voordelen

“Door de samenwerking kan Stichting KOM de kennis en kunde van de Qlip organisatie benutten. Door de ondersteuning op het gebied van ICT en innovatie zijn er voor ons nu veel meer mogelijkheden en kunnen we ons blijven ontwikkelen. Doordat we daarnaast gebruik kunnen maken van andere ondersteunende afdelingen van Qlip, kunnen we onze focus blijven richten op onze kernactiviteit. De aanwezige kennis, ervaring en expertise binnen beide organisaties zullen elkaars dienstverlening m.b.t. kwaliteitsborging in de zuivelketen versterken. Op deze wijze kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn. ” aldus Peter Huijsmans, directeur van de Stichting KOM.

Geborgde kwaliteit van melkwinning en -opslag

Stichting KOM is een dienstverlenende onafhankelijke organisatie die gericht is op het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van melkwinning, -bewaring en -registratie op het melkveebedrijf. De taken bestaan o.a. uit het verzorgen van de registratie van meet- en adviesrapporten en de registratie en controle van ijkrapporten van melkmeters en melkmeetglazen. Ook wordt de jaarlijkse bijscholing van onderhoudsmonteurs verzorgt en controle en de afstelling uitgevoerd van de meetapparatuur welke gebruikt worden door de onderhoudsmonteurs. Aan de hand hiervan zijn ruim 500 onderhoudsmonteurs van verschillende leveranciers gecertificeerd. Ook wordt de specifieke aanwezige kennis en expertise benut in de ontwikkeling van standaard meetrapporten en -procedures. In totaal zijn 6 medewerkers in dienst. Eind november 2017 is Stichting KOM verhuisd van Dronten naar de locatie van Qlip in Zutphen.

Kwaliteitsborging in de zuivelketen

Qlip B.V. ondersteunt de agrofood sector, in het bijzonder de internationale zuivelketen, ter versterking van vooraanstaande marktposities door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner te zijn. Haar kernactiviteiten zijn gericht op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, samenstelling en verduurzaming. Qlip voert jaarlijks ruim 13.000 beoordelingen en audits uit voor de zuivelindustrie, melkvee- en rundveehouderij. In het zuivellaboratorium van Qlip in Zutphen worden jaarlijks 15 miljoen rauwe melkmonsters geanalyseerd en 500.000 microbiologische en chemische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, melkpoeders, zuivel-ingrediënten en zuigelingenvoeding. Bij Qlip BV werken 250 medewerkers in Leusden en Zutphen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mevrouw T. Staarman, directiesecretaresse | 088-7547000 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.qlip.nl

Door de inzet van technische mogelijkheden krijgt analyse van melk nog meer waarde, stelt Arjan Bom van Qlip. Op het melkveebedrijf helpt techniek de ondernemer met een kritische extra controle op de gezondheid van de veestapel. Arjan Bom signaleert dat op de zuivel de melkkwaliteit goed op orde heeft, vertelde hij op twee bijeenkomsten 'Melk, daar zit meer in' van voercoöperatie De Samenwerking. 'Zelfs de NVWA roemt de voedselveiligheid van de Nederlandse zuivel.'

Qlip speelt daarin een belangrijke rol. De onderneming analyseert jaarlijks 15 miljoen melkmonsters van koeien en geiten. Dit betreft melkmonsters van individuele koeien in het kader van de melkproductieregistratie, maar ook tankmelkmonsters. Een van de methoden die Qlip gebruikt is infrarood spectometrie. Door het melkmonster wordt een bundel infrarood licht gestraald. Dit genereert een specifiek melkspectrum bestaande uit ongeveer 1.100 datapunten.

>> Lees meer

Bron: Nieuwe Oogst

Directeur Jan Bobbink over innovatief en uitbreidend Qlip 

Het aantal chemische en microbiologische analyses zijn de laatste vijf jaar met veertig procent gegroeid, aldus Jan Bobbink, directeur van Qlip, het grootste melk- en zuivellaboratorium van Europa. Maar liefst 4% van de omzet wordt gereserveerd voor onderzoek dat leidt tot de ontwikkeling van de weidegangindicator, bigdata analyse, VLOG-erkenning en on-site analyses. 

Qlip is vooral bekend van de analyses van rauwe melk. Van elke melktank in Nederland die wordt geleegd, gaat er (verplicht) een monster naar het uitbetalingslab van Qlip, waar de kwaliteit en veiligheid van de melk wordt gecontroleerd. Jaarlijks worden zo’n 2,5 miljoen monsters volledig automatisch geanalyseerd in Zutphen. Daarnaast stuurt negentig procent van de veehouders in opdracht van hun veeverbeteringsorganisatie regelmatig melkmonsters van individuele koeien naar Qlip. Deze worden geanalyseerd in de andere helft van het routinelab, het melkproductieregistratielab. Ook dit lab is volledig geautomatiseerd om de grote aantallen melkmonsters, op dit moment zo’n 12,5 miljoen per jaar, aan te kunnen. Melkveehouders gebruiken deze gegevens als managementinformatie om hun veestapel optimaal te managen op het gebied van voeding en fokkerij. 

Kwaliteit en veiligheid

Naast rauwe melk analyseert Qlip ook zuiveleindproducten, zoals kaas, melkpoeder, weipoeder en zuigelingenvoeding. Jaarlijks gaat het om een half miljoen chemische en microbiologische analyses. "Bij al onze laboratoriumactiviteiten gaat het om kwaliteit en veiligheid. Zijn de claims terecht en zit in het product ook echt wat op de verpakking staat? En zitten er geen ongewenste gevaarlijke stoffen in? Dat is de kern van alles wat we hier doen", verklaart Bobbink. "Onze chemische en microbiologische analyses zijn de laatste vijf jaar met veertig procent gegroeid. Dat kwam onder andere doordat er op de Nederlandse zuivelmarkt meer spelers zijn bijgekomen. Bovendien is de zuivelmarkt internationaler geworden, waardoor er meer vraag is naar kwaliteitsborging voor de export, terwijl wij zelf ook meer klanten mochten verwelkomen uit andere Europese landen. Vandaar dat we nu ons chemisch en microbiologisch lab hebben uitgebreid van duizend naar tweeduizend vierkante meter."

>> Lees meer 

Bron: VMT, 3 november 2017, Nr 14

Get in the Ring, QLIP and HighTechXL are looking for innovative solutions to innovate the way raw milk is tested. Solutions that have the potential to disrupt the current market on testing technologies, varying from ‘lab on a farm’, to robotics and new testing technologies, improving on centralized infrared milk testing. These solutions could support both dairy farmers, as well as the dairy industry, in their quest to deliver the best dairy products to the consumer.

THE CHALLENGE

Currently, most of the dairy testing is done by shipping samples to central milk testing labs, such as QLIP. The test is done by using infrared technology to measure data, after which it’s analyzed using the tools and knowhow at QLIP’s headquarters. Technological developments are making it possible to measure almost real-time at the farm itself, potentially using other forms of measuring methods (like sensors, magnetics, etc.) to collect relevant data that can be used to determine quality, composition, safety, authenticity and maybe even more. We are looking for these type of solutions for the dairy quality assurance, regardless of what industry they originate from, whether it’s food, medical, etc.

>> Read more