Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Met MVO waarde toevoegen aan Qlip.

Duurzaamheid is vandaag de dag voor ondernemingen niet alleen een waarde of verantwoordelijkheid, maar in toenemende mate een business driver. Succesvolle ondernemingen combineren hun kernactiviteiten en geld verdienen steeds meer met de zorg voor onze planeet en de mensen die erop leven. Triple P (People,Planet, Profit) noemen we dat. Bij Qlip zien we het nut en de noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ook in. Daarom wordt er in het voorjaar van 2014 gestart met de concrete invulling van het MVO beleid.

Qlip richt zich op de volgende thema's:

  1. Voedselveiligheid & -kwaliteit
  2. Goed bestuur en borging MVO
  3. Werknemers
  4. Milieu
  5. Dierwelzijn & -gezondheid
  6. Betrokkenheid bij gemeenschap

Deze thema's worden verder uitgewerkt en vervolgens worden gerichte acties ingezet. Heeft u vragen over Qlip's MVO beleid dan kunt u contact opnemen met Arjan Bom 088-7547154.