Nieuws

Gradatie "Excellent" met vijf sterren voor BRC-certificering

Qlip heeft de gradatie "Excellent" met 5 sterren ontvangen van de (BRC) voor haar BRC-certificering in de productcategorie Zuivel.

BRC evalueert in het kader van haar 'Integrity Program' twee maal per jaar de Certificerende Instellingen. Dit gebeurt aan de hand van 5 verschillende Key Performance Indicators (KPI). Op deze wijze wil BRC er voor zorgen dat de audits op eenduidige wijze en met hoge kwaliteit worden uitgevoerd, ongeacht product, land, instelling of auditor. Belangrijke criteria zijn hierbij kwaliteit, rapportage, tijdige afronding en deelname aan trainingen.

De BRC is opgesteld door de Britse detailhandel welke beoogt uniforme eisen en beoordelingen van leveranciers van voedingsmiddelen in het Verenigd Koninkrijk te stellen. Deze standaarden hebben ook in Nederland en vele andere delen van Europa navolging gekregen. BRC is een standaard om de kwaliteit en voedselveiligheid van productieprocessen te borgen. De norm beschrijft de hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor de voedselverwerkende bedrijven die leveren aan de retailsector.

Met een BRC-certificaat toont de producent aan dat het gehele proces voldoet aan de gestelde eisen. Een groot aantal retailorganisaties en supermarktketens in Nederland en buiten Nederland vereist van hun leveranciers een BRC-certificaat. Wereldwijd zijn er 80 instellingen die zijn geaccrediteerd voor BRC. In totaal zijn er ruim 11o zuivelbedrijven in Nederland BRC gecertificeerd.

Sinds 2001 is Qlip geaccrediteerd voor BRC. Jaarlijks voert Qlip ruim 70 BRC-audits uit bij zuivelbedrijven. Met de excellente gradatie garandeert Qlip de hoogste kwaliteit in BRC dienstverlening voor haar klanten en haar afnemers.

Qlip ondersteunt de agrofood sector, in het bijzonder de zuivelketen, ter versterking van vooraanstaande marktposities door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner te zijn. Haar kernactiviteiten zijn gericht op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, samenstelling en verduurzaming. Qlip voert jaarlijks ruim 15.000 beoordelingen, audits en certificeringen uit in de zuivelindustrie, melkvee-, pluimvee- en rundveehouderij. In het laboratorium in Zutphen worden jaarlijks zo'n 14 miljoen melkmonsters in opdracht van de zuivel en rundveeverbetering onderzocht. Daarnaast wordt in het chemisch en microbiologisch laboratorium jaarlijks meer dan 500.000 analyses uitgevoerd op met name zuivelproducten als kaas, melkpoeder en zuigelingenvoeding.