Nieuws

Qlip in jaaroverzicht van het Koninklijk huis

De opening van het zuivellaboratorium op 26 januari 2017 door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is opgenomen in het jaaroverzicht 2017 van de werkzaamheden van het Koninklijk huis.

Melk van gras tot glas

Nederland is na de Verenigde Staten de tweede landbouwexporteur in de wereld. De innovatiekracht van onze agrarische sector staat hoog aangeschreven. Een van de vele bedrijven die daaraan bijdragen, is Qlip. Dit bedrijf richt zich op kwaliteitsborging en voedselveiligheid bij melkveehouderijen, zuivelfabrieken en zuivelhandel. Jaarlijks analyseert het bedrijf bijna 15 miljoen rauwe melkmonsters van koeien en geiten. Ook verricht het chemische en microbiologische analyses op kaas, boter, melkpoeder en babyvoeding. De laatste jaren zijn de activiteiten van Qlip sterk toegenomen. Daarom werd het laboratorium in Zutphen fors uitgebreid. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander verrichtte de opening op 26 januari en kreeg een rondleiding door het laboratorium.

>> Ga naar het jaaroverzicht 2017