Nieuws

Celgetal zet opnieuw stap voorwaarts

melktankHet gemiddelde celgetal van de geleverde Nederlandse boerderijmelk is in2017 gedaald naar 178.000 cellen per milliliter melk. Dat is 14.000 minder dan in 2016. Dat blijkt uit analyses van de boerderijmelk uitgevoerd door Qlip in Zutphen. 

Geometrisch komt het celgetal uit gemiddeld 174.000 cellen per milliliter melk. Het celgetal maakt al jaren een dalende trend door. Dat is een prestatie van de melkveesector gezien het feit dat preventief inzetten van antibiotica bij het droog zetten van koeien niet meer is toegestaan. De melkveehouders hebben blijkbaar met het wegvallen van preventieve inzet van antibiotica extra scherp gelet op management en hebben daarmee de dalende trend kunnen vasthouden.

Ook op de andere kwaliteitskenmerken is progressie geboekt. Zo is het gemiddelde kiemgetal is in 2017 ook iets gedaald. Het gemiddelde komt uit op 13.200 kolonievormende eenheden per milliliter melk, waar dat in 2016 op 13.500 lag. De percentage monsters dat +/+ scoorde op voorkomen van boterzuur daalde naar 0,52%. Er was in 2015 en 2016 een piek van respectievelijk 0,79 en 1,44%. Boterzuur heeft directe impact op de kwaliteit van met name kaas. Het percentage +/- komt uit op 4,76%. Ook hier geldt dat in2015 en 2016 de percentages een stuk hoger lagen, respectievelijk op 7,48 en 6,71%.

Het percentage kortingsgevallen voor aanwezigheid van groeiremmende stoffen komt uit op 0,012%. Dat is laag en vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Bron: Qlip / Boerderij