Nieuws

Het celgetal van tankmelk maakt een gunstige ontwikkeling door

Het voortschrijdend gemiddelde van het enkelvoudig celgetal tot en met juni 2017 ligt op 172.000 cellen per milliliter melk. Dat blijkt uit cijfers van Qlip in Zutphen. Sinds 2007 ziet het laboratorium een daling van het enkelvoudig celgetal. Toen lag het gemiddelde nog op 224.000 cellen per milliliter melk. Daarna zette een daling in die in 2015 tot het gemiddeld laagste celgetal van 188.000 cellen leidde. 

Meer hittestress in 2016

In 2016 was sprake van een lichte verhoging, toen het celgetal eindigde op gemiddeld 192.000. Reden voor die toename kan zijn dat het gemiddeld genomen een warm jaar was, met meer hittestress als gevolg, wat weer kan leiden tot een hogere gevoeligheid voor mastitis. Daarnaast werden in 2016 na het afschaffen van de quotering ongeveer alle koeien aangehouden die er maar waren.

Mogelijk effect fosfaatreductie

Dit jaar is er juist een duidelijke afname van het celgetal, ondanks het feit dat mei en juni erg warm waren. Mogelijk heeft de fosfaatreductie tot scherpere selectie geleid op hoogcelgetalkoeien. Arjan Bom, marketingmanager bij Qlip, heeft daar geen bewijs voor, maar noemt het ‘een mogelijke factor’ in de verbetering van de cijfers.

Een vergelijking tussen het eerste half jaar van 2016 en het eerste half jaar van 2017 leert dat het enkelvoudig celgetal tot en met juni in 2017 12.000 cellen per milliliter melk lager ligt. Ook ligt het percentage enkelvoudige overschrijdingen van de grens van 400.000 cellen nu op 1,71%, tegen 2,09% vorig jaar. Ook het driemaandelijks geometrisch gemiddelde laat dezelfde ontwikkeling zien als het enkelvoudig celgetal.

Bron: Boerderij.nl