Nieuws

Qlip reikt eerste VLOG-certificaat uit aan Kaas-Pack Holland B.V.

1707 KaasPack VLOGOp woensdag 26 juli jl. is door Sybrand Merton (Manager Audits en Inspecties & Certificering van Qlip) het eerste VLOG-certificaat uitgereikt aan de heer A. Koekoek van Kaas-Pack Holland B.V.. Op 16 juni jl. is de eerste VLOG-audit door Qlip uitgevoerd bij Kaas-Pack in Hoogeveen. Het doel van Kaas-Pack Holland is om aan de Duitse vraag te voldoen naar verschillende kaasproducten die voldoen aan de VLOG-criteria en die zijn voorzien van het ‘Ohne Gentechnik’-label. Deze kaasproducten worden momenteel gemaakt van VLOG-gecertificeerde kaas afkomstig uit Duitsland.

VLOG certificering – Ohne Gentechnik

De vraag naar VLOG gecertificeerde zuivelproducten komt uit Duitsland. Hier bestaat al meerdere jaren de vraag naar GMO vrije levensmiddelen. De Duitse consument verlangt dit en zodoende ook de Duitse retailers. Als gevolg hiervan vraagt/eist de Duitse retail van Nederlandse zuivelondernemingen dat zij zuivelproducten leveren die voldoen aan de gestelde criteria en VLOG gecertificeerd zijn.

VLOG (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik) is een Duitse vereniging die verantwoordelijk is voor de VLOG standaard en uitgifte van het ‘Ohne Gentechnik’ label. Daarnaast hebben zij als doel de consumenten te informeren over GMO’s in voeding. De VLOG-vereniging is opgericht in 2010 en is erkend door de Duitse overheid. VLOG certificering is gericht op de gehele keten van voerstroom, melkveebedrijf, transport, zuivelverwerking tot aan het winkelschap. Het doel is om levensmiddelen te produceren zonder het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen.

Erkende Certificerende instelling

Qlip is officieel erkend als certificerende instelling voor VLOG. De beoordelaars melkveehouderij en auditoren zijn getraind in de VLOG standaard en voldoen aan de gestelde eisen van VLOG. Qlip verzorgt in opdracht van zuivelondernemingen de VLOG certificering bij melkveehouders, transport en zuivelverwerkers.

VLOG en melkveehoudersVLOG Keten

Meerdere zuivelondernemingen binnen Nederland zijn gestart met een pilot voor GMO-vrije melkproductie met als doel VLOG-certificering. Ten behoeve van deze certificering wordt in de komende maanden gestart met VLOG-beoordelingen op melkveebedrijven.

Melkveehouders mogen voor hun melkvee alleen voer gebruiken dat voldoet aan de VLOG-criteria. Uitgangspunt is dat er geen veevoer wordt gebruikt dat is gemaakt met of van genetisch gemodificeerde organismen. In krachtvoer zit bijvoorbeeld vaak soja(schroot) dat afkomstig is uit (Zuid) -Amerika, waarbij de sojaplant genetisch zodanig is aangepast dat deze resistent is voor bepaalde bestrijdingsmiddelen. Diverse Nederlandse veevoerleveranciers kunnen VLOG gecertificeerde veevoeders leveren of veevoeders welke voldoen aan de gestelde VLOG criteria. Voordat de melk gebruikt mag worden in producten met het ‘Ohne Gentechnik’-label moeten de melkgevende dieren minimaal drie maanden gevoerd zijn volgens de VLOG-criteria.

Kaas-Pack Holland

Kaas-Pack Holland B.V. is een familiebedrijf met de oorsprong in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De dagelijkse leiding van Kaas-Pack Holland is in handen van de broers Albert en Erik Koekoek. Kaas-Pack Holland levert kaasproducten in veel landen binnen Europa, van IJsland tot Cyprus. Kaas-Pack Holland is uitgegroeid tot een gespecialiseerd kaasverwerkingsbedrijf. Door een unieke combinatie van ambachtelijke kennis en moderne technologie worden de kaasproducten van Kaas-Pack Holland afgestemd op de wensen en het productieproces van de verschillende afnemers in heel Europa.

Kwaliteitsborging in de zuivelketen

Qlip B.V. ondersteunt de agrofood sector, in het bijzonder de internationale zuivelketen, ter versterking van vooraanstaande marktposities door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner te zijn. Haar kernactiviteiten zijn gericht op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, samenstelling en verduurzaming. Qlip voert jaarlijks ruim 13.000 beoordelingen en audits uit voor de zuivelindustrie, melkvee- en rundveehouderij. In het zuivellaboratorium in Zutphen worden jaarlijks 15 miljoen rauwe melkmonsters geanalyseerd en 500.000 microbiologische en chemische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, melkpoeders, zuivel-ingrediënten en zuigelingenvoeding.