BW 2sterDe werknemers van Qlip zijn positief over het werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent binnen de eigen organisatie. Qlip scoort hoger dan de benchmark en heeft hiervoor een 2 sterren werkgeverskeurmerk ontvangen. 

Dit mooie resultaat is gebaseerd op het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat door Effectory in het najaar van 2017 is uitgevoerd bij alle medewerkers van Qlip. Het Beste Werkgevers Keurmerk is een eerlijk en gratis keurmerk dat alleen te behalen is, door wat de eigen medewerkers over de eigen organisatie zeggen als werkgever. 

Geconcludeerd kan worden dat de medewerkers in het algemeen tevreden zijn en het naar hun zin hebben en betrokken zijn bij de organisatie. De medewerkers staan achter de doelstellingen van de organisatie, zijn bevlogen en betrokken en erg blij met de waardering van de werkgever. Ruim driekwart van de medewerkers heeft deelgenomen aan het onderzoek. 

Qlip is met twee sterren opgenomen in de lijst met bedrijven met het Beste Werkgevers Keurmerk in de sectie zakelijke dienstverlening. Organisaties met het Beste Werkgevers Keurmerk vallen meer op bij potentiële medewerkers en ontvangen meer sollicitaties. De betrokkenheid en productiviteit is hoger en er is meer ruimte voor ideeën en suggesties om te innoveren. 

Werken bij Qlip? >> Bekijk de actuele vacatures 

Over het Beste Werkgevers keurmerk

Beste Werkgevers is 15 jaar geleden gelanceerd en inmiddels uitgegroeid tot Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. Organisaties met een Beste Werkgevers keurmerk worden door hun medewerkers hoger beoordeeld dan hun branchegenoten op goed werkgeverschap. Het keurmerk is gratis en niet te koop, organisaties kunnen het alleen verdienen door een goede beoordeling van hun eigen medewerkers. Dit maakt dat het keurmerk voor sollicitanten het bewijs is dat ze bij een goede werkgever terecht komen.

Unaniem verkozen tot winnaar

Qlip B.V. uit Zutphen is tijdens de feestelijke finaleavond in Almen op 27 maart unaniem uitgeroepen tot de winnaar van de Sterkste Schakel Award 2018. De Sterkste Schakel is de regionale verkiezing voor ondernemingen die uitblinken op het gebied van service en klantgerichtheid. De Sterkste Schakel verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door het zakenmagazine Driesteden BUSINESS en is bedoeld voor ondernemingen in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn – Deventer –Zutphen) Noord-Veluwe en Noord-Achterhoek. De verkiezing werd dit jaar alweer voor de vierde keer gehouden en heeft inmiddels de nodige waardering van een grote groep MKB-ondernemers ondervonden.

Qlip heeft de verkiezing gewonnen van de beste regionale ondernemingen die uitblinken op het gebied van service en klantgerichtheid. Uit 126 voorgedragen ondernemingen en uiteindelijk 20 genomineerde bedrijven koos de jury unaniem Qlip als overall winnaar, nadat eerder op de avond Qlip al als sectorwinnaar van de categorie Dienstverlening uit de bus kwam. De deskundige jury, was samengesteld uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de winnaars van voorgaande verkiezingen.

Jan Bobbink, directeur Qlip, “We zijn bijzonder verguld met deze prestigieuze regionale award. Het is een teken van erkenning, zeker in een tijd waarin het in stand houden en uitbouwen van zakelijke relaties veel meer tijd en energie vergt dan voorheen. Deze award is een enorme waardering vanuit het regionale bedrijfsleven voor ons werk en stimulans om te blijven ontwikkelen en vernieuwen. Dagelijks zetten onze gedreven medewerkers zich in om de kwaliteit van de zuivelketen en -producten te borgen. Kwaliteit, expertise, ervaring, discipline en passie zijn de sleutelwoorden om dit dagelijks voor onze gewaardeerde klanten in binnen- en buitenland waar te maken.”

Kwaliteitsborging in de zuivelketen

Qlip B.V. ondersteunt de agrofood sector, in het bijzonder de internationale zuivelketen, ter versterking van vooraanstaande marktposities door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner te zijn. Haar kernactiviteiten zijn gericht op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, samenstelling en verduurzaming. Qlip voert jaarlijks ruim 13.000 beoordelingen en audits uit voor de zuivelindustrie, melkvee- en rundveehouderij. In het zuivellaboratorium in Zutphen worden jaarlijks 15 miljoen rauwe melkmonsters geanalyseerd en 500.000 microbiologische en chemische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, melkpoeders, zuivel-ingrediënten en zuigelingenvoeding.

De opening van het zuivellaboratorium op 26 januari 2017 door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is opgenomen in het jaaroverzicht 2017 van de werkzaamheden van het Koninklijk huis.

Melk van gras tot glas

Nederland is na de Verenigde Staten de tweede landbouwexporteur in de wereld. De innovatiekracht van onze agrarische sector staat hoog aangeschreven. Een van de vele bedrijven die daaraan bijdragen, is Qlip. Dit bedrijf richt zich op kwaliteitsborging en voedselveiligheid bij melkveehouderijen, zuivelfabrieken en zuivelhandel. Jaarlijks analyseert het bedrijf bijna 15 miljoen rauwe melkmonsters van koeien en geiten. Ook verricht het chemische en microbiologische analyses op kaas, boter, melkpoeder en babyvoeding. De laatste jaren zijn de activiteiten van Qlip sterk toegenomen. Daarom werd het laboratorium in Zutphen fors uitgebreid. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander verrichtte de opening op 26 januari en kreeg een rondleiding door het laboratorium.

>> Ga naar het jaaroverzicht 2017

De methaanemissie van melkvee kan geschat worden op basis van zowel vetzuren in de melk, als infraroodspectra van melk. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen University & Research en Qlip binnen het TiFN project Reduced methane emission by dairy cows. Via het melkvetzuurprofiel van koeien kan methaanemissie nauwkeuriger geschat worden dan aan de hand van infraroodspectra. Toepassing in de praktijk is echter eenvoudiger te realiseren via de infraroodspectra van melk. >>Lees meer

Bron: WUR

- Persbericht -

ERKENNING DOOR EIGEN ZAKELIJKE RELATIES

Qlip B.V. uit Zutphen is genomineerd voor de Sterkste Schakel Verkiezing, de regionale verkiezing voor ondernemingen die uitblinken op het gebied van service en klantgerichtheid. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door het zakenmagazine Driesteden BUSINESS. De Sterkste Schakel verkiezing, bedoeld voor ondernemingen in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe, wordt in 2018 alweer voor de vierde keer gehouden en heeft inmiddels de nodige waardering van ondernemers ondervonden. Dat komt vooral omdat de deelnemende ondernemingen worden voorgedragen door collega ondernemers en/of bestuurders uit de regio. Qlip is juist daarom bijzonder verguld met de nominatie. Het is een teken van erkenning, zeker in een tijd waarin het in stand houden en uitbouwen van zakelijke relaties meer tijd en energie vergt dan voorheen.

Qlip B.V. ondersteunt de agrofood sector, in het bijzonder de internationale zuivelketen, ter versterking van vooraanstaande marktposities door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner te zijn. Haar kernactiviteiten zijn gericht op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, samenstelling en verduurzaming. Qlip voert jaarlijks ruim 13.000 beoordelingen en audits uit voor de zuivelindustrie, melkvee- en rundveehouderij. In het zuivellaboratorium in Zutphen worden jaarlijks 15 miljoen rauwe melkmonsters geanalyseerd en 500.000 microbiologische en chemische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, melkpoeders, zuivel-ingrediënten en zuigelingenvoeding.

De sectoren waarin gestreden zal worden zijn Detailhandel Klein en Groot, Groothandel, Automotive, IT & Communicatie, Bouw, Installatie & Techniek, Dienstverlening Klein en Groot, Horeca, Toerisme & Recreatie en ten slotte Internationaal Zakendoen. Uit alle voordrachten worden tien sectorwinnaars (finalisten) geselecteerd. De sectorwinnaars en de uiteindelijke overall-winnaar worden gekozen door een deskundige jury, bestaande uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de winnaars van voorgaande verkiezingen. De finale is dinsdagavond 27 maart 2018 in Almen.

Meer informatie over de verkiezing kunt u lezen via de website van Driestedenbusiness.