De methaanemissie van melkvee kan geschat worden op basis van zowel vetzuren in de melk, als infraroodspectra van melk. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen University & Research en Qlip binnen het TiFN project Reduced methane emission by dairy cows. Via het melkvetzuurprofiel van koeien kan methaanemissie nauwkeuriger geschat worden dan aan de hand van infraroodspectra. Toepassing in de praktijk is echter eenvoudiger te realiseren via de infraroodspectra van melk. >>Lees meer

Bron: WUR

De opening van het zuivellaboratorium op 26 januari 2017 door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is opgenomen in het jaaroverzicht 2017 van de werkzaamheden van het Koninklijk huis.

Melk van gras tot glas

Nederland is na de Verenigde Staten de tweede landbouwexporteur in de wereld. De innovatiekracht van onze agrarische sector staat hoog aangeschreven. Een van de vele bedrijven die daaraan bijdragen, is Qlip. Dit bedrijf richt zich op kwaliteitsborging en voedselveiligheid bij melkveehouderijen, zuivelfabrieken en zuivelhandel. Jaarlijks analyseert het bedrijf bijna 15 miljoen rauwe melkmonsters van koeien en geiten. Ook verricht het chemische en microbiologische analyses op kaas, boter, melkpoeder en babyvoeding. De laatste jaren zijn de activiteiten van Qlip sterk toegenomen. Daarom werd het laboratorium in Zutphen fors uitgebreid. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander verrichtte de opening op 26 januari en kreeg een rondleiding door het laboratorium.

>> Ga naar het jaaroverzicht 2017

melktankHet gemiddelde celgetal van de geleverde Nederlandse boerderijmelk is in2017 gedaald naar 178.000 cellen per milliliter melk. Dat is 14.000 minder dan in 2016. Dat blijkt uit analyses van de boerderijmelk uitgevoerd door Qlip in Zutphen. 

Geometrisch komt het celgetal uit gemiddeld 174.000 cellen per milliliter melk. Het celgetal maakt al jaren een dalende trend door. Dat is een prestatie van de melkveesector gezien het feit dat preventief inzetten van antibiotica bij het droog zetten van koeien niet meer is toegestaan. De melkveehouders hebben blijkbaar met het wegvallen van preventieve inzet van antibiotica extra scherp gelet op management en hebben daarmee de dalende trend kunnen vasthouden.

Ook op de andere kwaliteitskenmerken is progressie geboekt. Zo is het gemiddelde kiemgetal is in 2017 ook iets gedaald. Het gemiddelde komt uit op 13.200 kolonievormende eenheden per milliliter melk, waar dat in 2016 op 13.500 lag. De percentage monsters dat +/+ scoorde op voorkomen van boterzuur daalde naar 0,52%. Er was in 2015 en 2016 een piek van respectievelijk 0,79 en 1,44%. Boterzuur heeft directe impact op de kwaliteit van met name kaas. Het percentage +/- komt uit op 4,76%. Ook hier geldt dat in2015 en 2016 de percentages een stuk hoger lagen, respectievelijk op 7,48 en 6,71%.

Het percentage kortingsgevallen voor aanwezigheid van groeiremmende stoffen komt uit op 0,012%. Dat is laag en vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Bron: Qlip / Boerderij

 

 

 

- Persbericht -

ERKENNING DOOR EIGEN ZAKELIJKE RELATIES

Qlip B.V. uit Zutphen is genomineerd voor de Sterkste Schakel Verkiezing, de regionale verkiezing voor ondernemingen die uitblinken op het gebied van service en klantgerichtheid. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door het zakenmagazine Driesteden BUSINESS. De Sterkste Schakel verkiezing, bedoeld voor ondernemingen in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe, wordt in 2018 alweer voor de vierde keer gehouden en heeft inmiddels de nodige waardering van ondernemers ondervonden. Dat komt vooral omdat de deelnemende ondernemingen worden voorgedragen door collega ondernemers en/of bestuurders uit de regio. Qlip is juist daarom bijzonder verguld met de nominatie. Het is een teken van erkenning, zeker in een tijd waarin het in stand houden en uitbouwen van zakelijke relaties meer tijd en energie vergt dan voorheen.

Qlip B.V. ondersteunt de agrofood sector, in het bijzonder de internationale zuivelketen, ter versterking van vooraanstaande marktposities door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner te zijn. Haar kernactiviteiten zijn gericht op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, samenstelling en verduurzaming. Qlip voert jaarlijks ruim 13.000 beoordelingen en audits uit voor de zuivelindustrie, melkvee- en rundveehouderij. In het zuivellaboratorium in Zutphen worden jaarlijks 15 miljoen rauwe melkmonsters geanalyseerd en 500.000 microbiologische en chemische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, melkpoeders, zuivel-ingrediënten en zuigelingenvoeding.

De sectoren waarin gestreden zal worden zijn Detailhandel Klein en Groot, Groothandel, Automotive, IT & Communicatie, Bouw, Installatie & Techniek, Dienstverlening Klein en Groot, Horeca, Toerisme & Recreatie en ten slotte Internationaal Zakendoen. Uit alle voordrachten worden tien sectorwinnaars (finalisten) geselecteerd. De sectorwinnaars en de uiteindelijke overall-winnaar worden gekozen door een deskundige jury, bestaande uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de winnaars van voorgaande verkiezingen. De finale is dinsdagavond 27 maart 2018 in Almen.

Meer informatie over de verkiezing kunt u lezen via de website van Driestedenbusiness.

 - Persbericht -

QJan Bobbink (Qlip) & Roald van Noort (CRV)lip en CRV zien kansen om steeds meer informatie uit melk te halen en tot waarde te brengen voor veehouders. Beide partijen laten dit weten in het kader van de ondertekening van een meerjarige overeenkomst ter continuering van de onderlinge samenwerking op het gebied van melkproductieregistratie (MPR). Deze overeenkomst werd op 4 januari jl. bekrachtigd. Roald van Noort (CEO CRV) en Jan Bobbink ( Algemeen Directeur Qlip) tekenden de samenwerkingsovereenkomst namens hun organisaties.

Roald van Noort: “Richting de toekomst wordt precisiemanagement alleen maar belangrijker en we zien MPR hiervoor als een onmisbare basis. Veehouders mogen ervan uitgaan dat wij er alles aan doen om geen waardevolle informatie onbenut te laten’.

Jan Bobbink ziet de continuering van de samenwerking met CRV als de basis voor verdere innovatie op het gebied van meten in melk: “In de toekomst kunnen we nog meer waardevolle informatie uit melk voor de melkveehouder ontsluiten op het gebied van diergezondheid, welzijn, voeding en milieu’. Bobbink noemt de ontwikkeling van indicatoren voor fosfor- en methaanuitstoot op basis van melk als voorbeelden die in de toekomst tot de mogelijkheden behoren. 

11 miljoen melkmonsters

Het grootste deel van de Nederlandse melkveehouders maakt gebruik van MPR. Jaarlijks worden in het zuivellaboratorium in Zutphen ruim 11 miljoen melkmonsters van individuele melkkoeien geanalyseerd. Mede aan de hand van MPR is de laatste decennia veel vooruitgang geboekt op het gebied van de melkproductie per koe en de verbetering van diergezondheid, zoals uiergezondheid en ketose. Ook maken vele melkveehouders gebruik van drachtbepaling via MPR.

Foto - Links: Jan Bobbink (Qlip), Rechts: Roald van Noort (CRV)