Het gemiddelde celgetal van boerderijmelk in Nederland is in 2018 weer gedaald. Het gemiddelde komt uit op 173.000 cellen per milliliter melk. Dat is 5.000 lager dan in 2017, meldt het zuivellaboratorium van Qlip in Zutphen. Het celgetal daalt al jaren achtereen. Over 2012 tot en met 2014 schommelde het vrij constant rond 200.000, maar daarna zette de daling in tot het resultaat van 2018.
 

Kiemgetal al jaren stabiel

Het geometrische celgetal laat eenzelfde dalende trend zien en eindigde over 2018 op 171.000 cellen per milliliter melk. Het kiemgetal ligt al jaren stabiel en komt over 2018 uit op 13.300 kolonievormende eenheden (kve). Het geometrische gemiddelde komt uit op 10.900 kve. Slechts 0,79% komt boven de sanctiegrens van 100.000 kve.

Ook qua groeiremmende stoffen (antibiotica) in melk is er geen verandering. Het percentage kortingsgevallen ligt in 2018 op een stabiel, zeer laag niveau van 0,013%.

Boterzuurpercentage gestegen

Heel iets verslechtering ten opzichte van 2017 is terug te vinden in de aanwezigheid van boterzuur. Het percentage +/- (gasvorming in één van de twee buizen) steeg van 4,76% naar 5,5%. Het percentage monsters met +/+ (gasvorming in beide buizen), dat tevens leidt tot korting bij afleveren aan de fabriek, steeg van 0,52% naar 0,63%. Deze waarden zijn overigens wel een stuk lager dan in 2015 en 2016, toen boterzuur op wat grotere schaal voorkwam.

Ureumgetal iets hoger

Het ureumgetal, maat voor de eiwitbenutting is met 23,1 milligram per 100 gram melk 0,5% gestegen. Deze stijging kwam voor over alle maanden, met uitzondering van de zeer droge maanden. In die periode lag het ureumgehalte juist wat lager dan in 2017.

Bron: Qlip & Boerderij

MVO rapportage 2018

De tijd ligt achter ons dat mensen nog overtuigd moeten worden dat duurzaam ondernemen een absolute voorwaarde is voor het voortbestaan van onszelf en van een organisatie. De vraag die nu steeds meer speelt, is: we snappen het nut van duurzaamheid, we vinden het ook belangrijk, maar wat nu? Hoe kunnen we duurzaamheid een plaats geven? Wat houdt onze stakeholders bezig? Wat moet onze visie zijn? Wat zijn onze ambities? Welke modellen en handvatten zijn er binnen en buiten de organisatie beschikbaar om dit vorm te geven?

Hoe worden duurzaamheid en MVO in de genen en primaire processen van Qlip opgeslagen en doorgevoerd? Al deze vragen zijn in de afgelopen jaren binnen Qlip aan de orde geweest. Het managementteam heeft samen met de projectleden invulling gegeven aan het MVO beleid binnen Qlip.

In de MVO-rapportage geven we op transparante wijze een terugblik op het gevolgde MVO pad en worden aan de hand van concrete voorbeelden reeds behaalde resultaten benoemd. Vervolgens worden onze ambities benoemd en de daaraan gekoppelde doelstellingenvoor de komende jaren.

Binnen de organisatie kijken we continu hoe we zaken, groot of klein, beter kunnen doen. Qlip is onlosmakelijk verbonden met de zuivelketen. De doelstellingen van de Duurzame Zuivelketen zijn voor Qlip dan ook een belangrijke leidraad binnen het MVO beleid. We kijken duidelijk naar buiten hoe wij als Qlip met onze expertise en kunde een bijdrage kunnen leveren aan de verdere verduurzaming van de zuivelketen.

We gaan voor haalbare doelen en meetbare concrete resultaten die dichtbij de alledaagse praktijk liggen en soms wat verder weg. We durven daarbij klein te beginnen met realistische duurzaamheid onderwerpen. Om de voortgang en de realisatie van onze MVO doelstellingen te monitoren gebruiken we de MVO balans en de Milieubarometer.

>> Ga naar MVO-rapportage 2018

 

1809 MoU Yili QlipOp 12 september 2018 hebben Yili en Qlip de voorgenomen samenwerking bevestigd middels de ondertekening van een ‘Memorandum of Understanding’. De ondertekening vond plaats door de heer Zhang Jianqiu (Executive President of Yili Group) en de heer Jan Bobbink (CEO Qlip) tijdens de officiële opening van Yili Innovation Center in Europe Wageningen.

Voor Yili maakt de nauwe samenwerking met Qlip deel uit van de ‘Connect to Innovate’ -strategie om meer aansluiting te realiseren met kennis- en businesspartners in de internationale zuivelketen en innovatie te stimuleren. De samenwerking sluit aan bij Qlip’s groeistrategie en richt zich op het gebied van kwaliteitsborging en –verbetering van de melkveebedrijven en transport van Yili en voedselveiligheid van Yili’s zuivelproducten in China. Doel is om middels een integrale ketenbenadering van water, voer, diergezondheid, medicijngebruik, melkwinning , -opslag de melkkwaliteit verder te verbeteren. De combinatie van de Chinese en Nederlandse kwaliteitsstandaarden leidt tot de hoogst mogelijke zuivel kwaliteitsstandaard in China.

Yili

Yili Industrial Group Co. is opgericht in 1956 en heeft haar hoofdkantoor in Hohhot, de hoofdstad van de provincie Inner Mongolie. Yili is China’s grootste en snelst groeiende zuivelonderneming en staat op plaats 9 in de Global Dairy Top 20. Ze is de exclusieve hoofdsponsor van de Olympische Winterspelen in Beijing in 2022. Yili’s strategische focus ligt op verdere internationalisatie en innovatie. Het Yili Innovation Center Europe maakt onderdeel uit van het grootste zuivelbedrijf van Azië en is het eerste buitenlandse innovatiecentrum. Het doel is om de samenwerkingen op het gebied van innovatie met Europese bedrijven , universiteiten en onderzoeksinstituten op meerdere manieren uit te breiden.

1 DOC Qlip 20160706 0064 AB2Qlip en B&M zetten de samenwerking van het vervoer van melkmonsters voort. De goede wederzijdse relatie en structurele samenwerking is bevestigd middels een langjarige vervoersovereenkomst. B&M vervoert al bijna 15 jaar naar volle tevredenheid van Qlip tweemaal daags melkmonsters vanaf diverse zuivelverwerkingslocaties door heel Nederland en een deel van België naar het zuivellaboratorium van Qlip in Zutphen. Het gekoelde vervoer van jaarlijks ruim 2 miljoen tankmelkmonsters is een belangrijke schakel in het proces van uitbetaling en kwaliteitsbewaking van Nederlandse melk. De monsters worden genomen zodra de melktankauto bij de veehouder de melk ophaalt. De melkmonsters worden, op dezelfde dag van ontvangst, geanalyseerd op samenstelling en kwaliteit. Mede op basis van deze resultaten wordt de uitbetaling van melk door de zuivelonderneming aan de veehouder bepaald.

 

 

1807 Qlip JB QCM In het kader van de ontwikkeling van de industrieterreinen in Zutphen is het bidbook "Zutphen biedt kansen" uitgebracht. Hierin komen ook Zutphense ondernemers aan het woord, waaronder ook Jan Bobbink, directeur Qlip. 

"Qlip analyseert op grote schaal zuivelproducten. We zijn de laatste vijf jaar met veertig procent gegroeid en verhuizen binnenkort ook onze locatie in de Randstad naar Zutphen. Deze stad biedt ons de ruimte en een heel modern bedrijventerrein. Voordeel is dat je in deze regio nog makkelijk goede medewerkers kunt aantrekken, van lager tot universitair niveau. Zij vinden in het historische Zutphen en de prachtige omgeving alles om hun leven optimaal in te richten."

>> Lees meer of >> bekijk de video.