In de International Food Standard (IFS) zijn de criteria vastgelegd, opgesteld door de Duitse en Franse detailhandel en geeft daarmee invulling aan de vraag van vooral Duitse en Franse afnemers op het gebied van voedselveiligheid. Qlip is geaccrediteerd volgens NEN-EN_ISO/IEc 17065 (RvA reg.nr. C 195) en tevens erkend door het Hauptverband des Deutschen Einzelhandels in Berlijn.

De IFS Standaard Food versie 7 is vanaf 1 juli 2021 van kracht. Deze standaarden zijn bestemd voor bedrijven die producten opslaan en transporteren, respectievelijk verhandelen.

Naast de audits die Qlip uitvoert tegen de IFS Standaard Food, kunnen tevens audits uitgevoerd worden tegen de Standaard IFS Logistics en IFS Broker. In juni 2021 is versie 2.3 van IFS Logistics en versie 3.1 van IFS Broker gepubliceerd en Qlip toetst vanaf 1 oktober 2021 bedrijven tegen deze norm.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van IFS.

Aanvraagformulier Certificering Voedselveiligheid

Stap 1 van 2