In de International Food Standard (IFS) zijn de criteria vastgelegd, opgesteld door de Duitse en Franse detailhandel en geeft daarmee invulling aan de vraag van vooral Duitse en Franse afnemers op het gebied van voedselveiligheid. Qlip is geaccrediteerd volgens NEN-EN_ISO/IEc 17065 (RvA reg.nr. C 195) en tevens erkend door het Hauptverband des Deutschen Einzelhandels in Berlijn.

De IFS-Standaard Food versie 7 is vanaf 1 juli 2021 van kracht. Naast de audits die Qlip uitvoert tegen de IFS Standaard Food kunnen tevens audits uitgevoerd worden tegen de Standaard IFS Logistics en IFS Broker. Deze standaarden zijn bestemd voor bedrijven die producten opslaan en transporteren, respectievelijk verhandelen.

Aanvraagformulier Certificering Voedselveiligheid

Stap 1 van 2