De wereldwijd erkende FSSC 22000 voedselveiligheidscertificering biedt een kader voor het managen van verantwoordelijkheden op het gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit. Het bevordert ook de consistentie van normen door transparantie van het voedselveiligheidsbeleid.

De FSSC 22000 bestaat uit de norm ISO 22000 aangevuld met het basisvoorwaardenprogramma ISO/TS 22002-1 en aanvullende eisen van FSSC 22000. Door de toevoeging van het basisvoorwaardenprogramma aan ISO 22000 voldoet dit schema aan de eisen van GFSI (Global Food Safety Initiative).

Vanaf 1 april 2021 is FSSC 22000 versie 5.1 van kracht. De belangrijkste wijzigingen van FSSC 22000 versie 5.0 naar 5.1 betreffen:

  • De aanvullende eisen (part 2) op het gebied van inkoop en etikettering zijn aangescherpt.
  • Er zijn 5 nieuwe aanvullende normelementen toegevoegd. Dit betreft eisen met betrekking tot opslag, functionele verpakkingen, controle op slachtdieren, inspectierondes op basisvoorwaarden, productontwikkeling, gezondheid medewerkers in de diervoedersector en “multi sites”.
  • Er zijn voor “multi-sites” bedrijven specifieke eisen opgesteld voor management, centrale functies, steekproef, management van tekortkomingen en interne audits.
  • Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICT).
  • Wijzigingen met betrekking tot de Data Portal.

Meer informatie over de wijziging kunt u lezen op de website van FSSC 22000.

Qlip is geaccrediteerd voor FSSC 22000-certificering volgens ISO/IEC 17021 (RvA reg.nr. C264).

Q-Cert 22000

Als aanvulling op het FSSC 22000-systeem heeft Qlip samen met de kaasbranche het systeem Q-cert 22000 ontwikkeld. Dit systeem vult het systeem van FSSC 22000 verder aan met de zuivelspecifieke items vanuit procescertificering. De audits hiervoor worden uitgevoerd in combinatie met FSSC 22000 audits.

Aanvraagformulier Certificering Voedselveiligheid

Stap 1 van 2