De wereldwijd erkende FSSC 22000 voedselveiligheidscertificering biedt een kader voor het managen van verantwoordelijkheden op het gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit. Het bevordert ook de consistentie van normen door transparantie van het voedselveiligheidsbeleid.

De FSSC 22000 bestaat uit de norm ISO 22000 aangevuld met het basisvoorwaardenprogramma ISO/TS 22002-1 en aanvullende eisen van FSSC 22000. Door de toevoeging van het basisvoorwaardenprogramma aan ISO 22000 voldoet dit schema aan de eisen van GFSI (Global Food Safety Initiative).

Vanaf 1-1-2020 is FSSC 22000 versie 5 van kracht. De belangrijkste wijzigingen van FSSC 22000 versie 4.1 naar 5.0 betreffen:

  • Publicatie en implementatie van de nieuwe ISO22000 (versie 2018) norm
  • HLS = High Level Structure. Nieuwe indeling van de ISO-normen voor alle management systemen. Alle management systemen (bijv. ISO 9001 en ISO14001) volgen deze structuur. Door deze aanpassing kunnen de verschillende normen eenvoudig in één systeem worden geïntegreerd.
  • De norm verwacht dat bedrijven zich verdiepen in de context van hun organisatie. Wat zijn de eisen en verwachtingen van stakeholders en met welke kansen en bedrijgingen moet rekening worden gehouden.
  • Continue verbeteringsproces krijgt meer aandacht, door o.a. twee PDCA-cycli samen te laten werken: één voor het Management systeem en één voor de HACCP-principes
  • Overeenstemming met GFSI vereisten
  • Beheer van allergenen is uitgebreid tot de categoriën E, F en G
  • Milieubewaking voor de categoriën C, I en K
  • Diverse verbeteringen van de bestaande vereisten

Qlip is geaccrediteerd voor FSSC 22000-certificering volgens ISO/IEC 17021 (RvA reg.nr. C264).

Meer informatie over FSSC 22000 kunt u vinden op www.FSSC22000.com en www.mygfsi.com.

Q-Cert 22000

Als aanvulling op het FSSC 22000-systeem heeft Qlip samen met de kaasbranche het systeem Q-cert 22000 ontwikkeld. Dit systeem vult het systeem van FSSC 22000 verder aan met de zuivelspecifieke items vanuit procescertificering. De audits hiervoor worden uitgevoerd in combinatie met FSSC 22000 audits.

Aanvraagformulier Certificering Voedselveiligheid

Stap 1 van 2