BRCGS is de certificering in het kader van voedselveiligheid volgens criteria van de Britse retailhandel. Audits worden uitgevoerd door ervaren auditors met ruime ervaring en expertise in zuivelproductie.

In de BRC Global Standard zijn de criteria vastgelegd, opgesteld door de Britse detailhandel welke beoogt uniforme eisen en beoordelingen van leveranciers van voedingsmiddelen in het Verenigd Koninkrijk te stellen. Deze standaarden hebben ook in Nederland en vele andere delen van Europa navolging gekregen.

Qlip is geaccrediteerd volgens NEN-EN_ISO/IEc 17065 (RvA reg.nr. C195) en voorts erkend door BRCGS in het Verenigd Koninkrijk.

Op 1 augustus 2018 is de BRCGS Food Safety versie 8 uitgebracht. Vanaf 1 februari 2019 wordt de BRCGS Food Safety beoordeling aan de hand van deze versie uitgevoerd.

Tevens voert Qlip audits uit voor de BRCGS Storage and Distribution (BRCGS S&D). In november 2020 is versie 4 van BRCGS S&D gepubliceerd en Qlip toetst vanaf mei 2021 bedrijven tegen deze norm.

Voor meer informatie kijkt u op de website van BRCGS.

Aanvraagformulier Certificering Voedselveiligheid

Stap 1 van 2