BRC Global Food standard is de certificering in het kader van voedselveiligheid volgens criteria van de Britse retailhandel. Audits worden uitgevoerd door ervaren auditors met ruime ervaring en expertise in zuivelproductie.

In de BRC-standaarden zijn de criteria vastgelegd, opgesteld door de Britse detailhandel welke beoogt uniforme eisen en beoordelingen van leveranciers van voedingsmiddelen in het Verenigd Koninkrijk te stellen. Deze standaarden hebben ook in Nederland en vele andere delen van Europa navolging gekregen.

Qlip is geaccrediteerd volgens NEN-EN_ISO/IEc 17065 (RvA reg.nr. C195) en voorts erkend door BRC in het Verenigd Koninkrijk.

Op 1 augustus 2018 is de BRC Global Food Standard, versie 8 uitgebracht. Vanaf 1 februari 2019 is de BRC Food beoordeling aan de hand van deze standaard uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u naar de website van BRC.

Tevens voert Qlip audits uit voor de BRC Standard Storage and Distribution.

Aanvraagformulier Certificering Voedselveiligheid

Stap 1 van 2