Foqus planet is het kwaliteitsborgingsschema voor de melkveehouders van Royal Friesland Campina. Hierin staan heldere doelen voor de kwaliteit en de duurzame productie van melk. De inhoud van Foqus planet wordt door Royal Friesland Campina opgesteld.

Beoordelen en toetsen

Qlip verzorgt in opdracht van Royal Friesland Campina het toezicht op de naleving van de normen bij de aangesloten melkveehouders.

Net als bij KKM bestaat het toezicht op naleving uit fysieke beoordelingen en administratieve toetsingen. Qlip rapporteert de vastgestelde bevindingen aan Royal Friesland campina. Het besluit of het melkveebedrijf voldoet aan de gestelde eisen wordt door Royal Friesland Campina zelf genomen.

Qlip is voor deze activiteiten geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17020 (RvA reg.nr. I121).