Pro Weideland certificering

Qlip is erkend als certificerende instelling voor het uitvoeren van inspecties voor Pro Weideland door de Duitse Weidecharta GmbH. De beoordelaars auditoren en certificatiemanagers zijn getraind in de Pro Weideland -standaard. Qlip kan voor u de Pro Weideland certificering bij melkveehouders, transporteurs en productielocaties/zuivelverwerkers verzorgen.

Wat is Pro Weideland?

Het doel is om de veehouderij op grasland economisch aantrekkelijk te houden, doordat de bedrijven die de koeien op de wei houden de extra kosten voor het gebruik op grasland vergoed krijgen. De consument waardeert de toegevoegde waarde van deze vorm van veehouderij door bereid te zijn een hogere prijs voor deze producten te betalen.

Aan de hand van gedefinieerde criteria voor de productie en verwerking van melk wordt ervoor gezorgd dat iedere landbouwer en iedere zuivelfabriek aan deze richtlijn voldoet.

Voor het vastleggen van deze criteria zijn meerdere organisaties verantwoordelijk uit de sectoren landbouw, politiek, melkveehouderij, milieu-, natuur-, consumenten- en dierenbescherming. Het label wordt door Pro Weideland – Deutsche Weidecharta GmbH beheerd en toegekend. Meer informatie vindt u op de website van Pro Weideland.