PlanetProof certificering door Qlip

Qlip is erkend als certificerende instelling voor PlanetProof Zuivel door Stichting Milieukeur (SMK). Onze boerderijbeoordelaars en auditoren voldoen aan de gestelde criteria van SMK voor het uitvoeren van inspecties en audits voor PlanetProof Zuivel. De beoordelaars, auditoren en certificatiemanagers zijn getraind in het PlanetProof-standaard. Qlip kan voor u de PlanetProof-certificering bij melkveehouders, transporteurs en productielocaties/zuivelverwerkers verzorgen.

Wat is On the way to PlanetProof?

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst (‘Proof’) dat je een product produceert die duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten (‘On the way to..’) . Meer informatie vindt u op de website van PlanetProof.

Criteria voor de melkveehouder

Om voor PlanetProof in aanmerking te komen, dient een melkveehouder te voldoen aan diverse eisen op het gebied van:

  • Melkkwaliteit
  • Veiligheid van mens/dier
  • Weidegang.
  • Biodiversiteit
  • Klimaat
  • Dierenwelzijn en diergezondheid

On the way to PlanetProof melk wordt met melktankwagens apart opgehaald bij melkveehouders die voldoen aan de criteria van dit keurmerk. Deze melk wordt gescheiden van andere melkstromen verwerkt tot gecertificeerde On the way to PlanetProof zuivelproducten zoals (karne)melk, yoghurt en kaas.

Criteria voor producenten

Voor de productie van zuivelproducten heeft SMK het certificatieschema (voor Zuivel) Bewerkte en Verwerkte producten opgesteld. Meer informatie vindt u op de website van SMK.