Maatlat Duurzame Veehouderij & Schoon Erf

Voor veehouders verzorgt Qlip de beoordeling en certificering in het kader van Maatlat Duurzame Veehouderij & Schoon Erf. Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting en draagt daardoor bij aan de verduurzaming van de veehouderij.

lees meer

Beter Leven Zuivel

Melkveehouders die voldoen aan de criteria Beter Leven Zuivel en de verwerkende keten mogen de melk, zuivelproducten en vlees van de melkkoe afzetten met het Beter Leven keurmerk met 1 ster.

lees meer