Voor veehouders verzorgt Qlip de beoordeling en certificering in het kader van Maatlat Duurzame Veehouderij & Schoon Erf. Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting en draagt daardoor bij aan de verduurzaming van de veehouderij.

MDV en Schoon Erf certificering door Qlip

Qlip is erkend als certificerende instelling voor MDV en Schoon Erf door Stichting Mileukeur (SMK). Onze boerderijbeoordelaars en auditoren voldoen aan de gestelde criteria van SMK voor het uitvoeren van inspecties en audits. De beoordelaars, auditoren en certificatiemanagers zijn getraind in de MDV-standaard. Qlip verzorgt voor veehouders de beoordeling en certificering in het kader van MDV en Schoon Erf. Heeft u interesse, vul dan het onderstaand aanmeldformulier in.

Wat is Maatlat Duurzame Veehouderij?

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting en draagt daardoor bij aan de verduurzaming van de veehouderij. Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) wordt beheerd door Stichting MilieuKeur (SMK) en is gekoppeld aan een Milieu Investeringsaftrek (MIA) en ‘willekeurige afschrijving milieu-investeringen’ (Vamil).

Mogelijkheid van ‘milieu-investeringsaftrek’

Wanneer uw stal voldoet aan het certificatieschema MDV, kunt u in aanmerking komen voor MIA en Vamil. Om dat aan te tonen dient de stal gecertificeerd te worden voor MDV.

Let op: de datum van de investeringsverplichting bepaalt de versie van het MDV stalontwerpcertificaat.

Stalcertificaat

Is de stal gereed en voor minimaal 50% in gebruik? Dan kan Qlip een fysieke en administratieve audit uitvoeren voor het Stalcertificaat. We beoordelen de stal op dezelfde criteria waar ook het stalontwerpcertificaat voor is afgegeven. Deze versie vindt u op het certificaat. De beoordeling moet plaatsvinden tijdens de geldigheid van het stalontwerpcertificaat. Als de stal voldoet aan de voorwaarden, ontvangt de deelnemer het stalcertificaat.

Qlip kan ook een fysieke beoordeling voor het stalcertificaat uitvoeren, als het ontwerpcertificaat door een andere Instelling is afgegeven.

Wat is Maatlat Schoon Erf?

Vanaf 1 januari 2018 is de Maatlat Schoon Erf van kracht. Hoofddoel is om investeringen te stimuleren die emissies voorkomen/verminderen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het de bedoeling dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater.

Fiscaal voordeel via de MIA/Vamil-regeling is daarbij belangrijk. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een veehouder zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater. De overheid heeft de maatlat opgenomen in de MIA/Vamil regeling.

Met de Maatlat Schoon Erf kunnen veehouders zich laten certificeren en kan de overheid het emissie-loze erf fiscaal ondersteunen. De eerste sectoren waarvoor criteria zijn ontwikkeld betreffen veehouderij- en akkerbouwerven.

Aanmeldformulier Maatlat Duurzame Veehouderij & Schoon Erf

Stap 1 van 2