Wat houdt Aanvullende Normen in?

In het programma Aanvullende Normen werken biologische melkveehouders en zuivelverwerkers samen aan het door ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van biologische zuivel. De aanvullende normen gaan verder dan de Europese wettelijke normen voor biologische zuivel en zijn ingedeeld in een aantal thema’s:

  • Weidegang en dierenwelzijn
  • Diergezondheid
  • Voer
  • Uitstraling erf en bedrijf
  • Biodiversiteit
  • Presentatie naar de consument
  • Energie

Certificering Aanvullende Normen

De Natuurweide heeft Qlip aangewezen als certificerende instelling voor Aanvullende Normen. De boerderijbeoordelaars controleren of biologische melkveebedrijven voldoen aan de criteria voor Aanvullende Normen.

Nadat de beoordeling is uitgevoerd, bepaalt de certificatiemanager of het melkveebedrijf in voldoende mate voldoet aan de gestelde criteria. Biologische melkveebedrijven die aantoonbaar voldoen aan de criteria ontvangen een erkenning voor Aanvullende Normen.

De beoordelingen voor Aanvullende Normen worden gecombineerd met de reguliere inspecties zoals KKM of Foqusplanet. Zodoende zijn er geen extra bezoeken nodig op het melkveebedrijf.

Meer informatie over de Aanvullende Normen is te vinden op ikbenbio.org