Analyseresultaten en meetonzekerheid

Wat is meetonzekerheid?

Elke meting en elk analyseresultaat is een schatting van de werkelijkheid. Deze worden beïnvloed door onvolkomenheden. Denk bijvoorbeeld aan kleine afwijkingen in de inweeg van monstermateriaal, fluctuaties in het functioneren van apparatuur of variaties bij uitvoering door verschillende personen. Ondanks alle ingebouwde waarborgen in het analyseproces zijn deze variaties nooit helemaal uit te sluiten. De meetonzekerheid geeft aan wat de betrouwbaarheid van de geschatte werkelijkheid is. Als Qlip een kwantitatief analyseresultaat (een getal) rapporteert, dan ligt deze met een betrouwbaarheid van 95% in het interval "meetresultaat ± meetonzekerheid".

Met de meetonzekerheid worden aangegeven binnen welke grenzen de werkelijke waarde ligt.

Als het een willekeurige variatie betreft (even vaak + als -), dan kunnen de meetonzekerheid worden verlaagd door meer metingen op het monster te verrichten. De meetonzekerheid van een gemiddeld analyseresultaat bij een onderzoek in duplo is daarom meestal lager dan de meetonzekerheid van een enkelvoudig analyseresultaat.

Waarom is meetonzekerheid belangrijk?

Vaak word een analyseresultaat vergeleken met een limietwaarde in een specificatie of in regelgeving. De bijbehorende meetonzekerheid is dan van belang om vast te stellen of het analyseresultaat aangeeft dat het product ruimschoots voldoet of dat er sprake is van een risico dat het product niet voldoet. Dat is het geval als een analyseresultaat dicht bij de limietwaarde ligt. Dan is het nodig om de meetonzekerheid in aanmerking te nemen bij een beslissing tot al dan niet accepteren.

Hoe wordt de meetonzekerheid door Qlip vastgesteld?

De meetonzekerheid kan een gevolg zijn van zowel willekeurige effecten als van eventuele systematische invloeden bij een meting. De vaststelling ervan is een vast onderdeel bij de validatie van een analysemethode. Voor de vaststelling van de meetonzekerheid worden de analyseresultaten van meervoudig onderzoek van verschillende monsters op meerdere dagen geëvalueerd. Daarnaast vindt vergelijkend onderzoek plaats met de referentiemethode of worden gecertificeerde referentiematerialen onderzocht. Qlip volgt voor de uitvoering en de berekening van de meetonzekerheid de richtlijnen volgens NEN 7779 en ISO 19036.

Samengevat

De meetonzekerheid is een onvermijdelijk onderdeel bij elke meting. De meetonzekerheid is vooral belangrijk als analyseresultaten in de buurt van een limietwaarde liggen en geeft klanten belangrijke informatie over de betrouwbaarheid van een analyseresultaat. Een zorgvuldige vaststelling van de meetonzekerheid is bij Qlip een belangrijk onderdeel in de validatie van analysemethoden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 088-7547199.