Nieuws

Boerderijbeoordelingen en audits aangepast aan Corona maatregelen.

In de persconferentie van dinsdag 21 april jl. heeft het Kabinet een beperkt aantal versoepelingen aangekondigd, die vooral betrekking hebben op jonge kinderen. Voor de werkzaamheden van Qlip in het kader van boerderijbeoordelingen en audits betekent dit dat de reeds geldende aanpak, zoals hieronder beschreven, voorlopig nog van kracht blijft.


Vanwege de Corona maatregelen is in overleg met NZO, zuivelondernemingen en schemabeheerders besloten om de uitvoering van verschillende boerderijbeoordelingen en audits  in het kader van voedselveiligheidsschema’s aan te passen. Doel hierbij is om alles te doen om de verspreiding van het Corona virus te voorkomen.

Boerderijbeoordelingen

Voor de zuivelkwaliteitssystemen KKM, Foqus planet, CONO en EKO wordt de volgende lijn gehanteerd:

  • Reguliere en tussentijdse beoordelingen zijn tot nader order opgeschort.
  • Onaangekondigde risicobeoordelingen gebaseerd op fysieke waarnemingen door de zuivelonderneming , op melkkwaliteitsparameters of op basis van administratieve kengetallen zullen onverminderd doorgaan. De veehouder wordt hiervan een dag van te voren op de hoogte gesteld.
  • Herstelbeoordelingen die voortkomen uit bovenstaande beoordelingen waarbij tekortkomingen zijn vastgesteld zullen onverminderd doorgaan. Deze tekortkomingen dienen namelijk binnen 1 maand te worden hersteld.

Uitzonderingen zijn van toepassing op de uitvoering van de risico- en herstelbeoordelingen in het geval dat:

  • melkveehouder aangeeft dat er binnen het gezin verschijnselen van corona zijn.
  • melkveehouder aangeeft dat hij/zij in de risicogroep van corona valt.

Bij de uitvoering van bovengenoemde beoordelingen worden alle voorzorgsmaatregelen getroffen om te voldoen aan de door het kabinet afgekondigde coronamaatregelen.

Aanvullende duurzaamheidsprogramma’s

Beoordelingen in het kader van duurzaamheidsprogramma, zoals bijvoorbeeld VLOG en Planetproof, zijn tot nader order opgeschort.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 088-7547112.

Audits op zuivelverwerkingslocaties in het kader van voedselveiligheidschema’s

Na overleg met de klant worden zoveel mogelijk de geplande audits in het kader van de diverse voedselveiligheidschema’s uitgevoerd. Hierbij worden alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. De meeste schema eigenaren bieden tijdelijk ook de optie voor een ‘audit op afstand’, om zodoende de geldigheid van het Certificaat met 6 maanden te verlengen. Qlip werkt hier uiteraard aan mee.

Alle klanten zijn reeds nader geïnformeerd over de mogelijke procedure om uitstel van de audit aan te vragen.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 088-7547114.