Nieuws

Qlip treedt toe als partner in het Sino-Dutch Dairy Development Center (SDDDC)

 

- Persbericht -

Beijing, 6 December 2016 - Qlip is officieel partner geworden van het Sino-Dutch Dairy Development Center. Tijdens de officiële ceremonie ter ere van de 3-jarig bestaan van SDDDC, heeft Eric van Dam (Sales & Marketing Manager Qlip), namens Jan Bobbink (CEO Qlip), een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de duur van 3 jaar. Het partnerschap geeft Qlip een uitstekende toegang tot het uitgebreide platform en netwerk van het SDDDC in de Chinese zuivelsector. De toetreding tot SDDDC is onderdeel van Qlip’s internationale strategie om haar zuivelkennis en expertise te delen met de Chinese zuivelsector op het gebied van kwaliteitsborging en voedselveiligheid.

B86I2373

Qlip

Qlip ondersteunt de agrofood sector, in het bijzonder de nationale en internationale zuivelketen, ter versterking van vooraanstaande marktposities. Dat doen wij door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner te zijn op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit en verduurzaming.

Qlip B.V. staat voor kwaliteitsborging in de zuivelketen (melkveehouderij, zuivelindustrie en –handel en retail). Qlip ondersteunt de agrofood sector - in het bijzonder de zuivelketen - ter versterking van vooraanstaande marktposities. Dit doen we door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner te zijn. Onze kernactiviteiten zijn gericht op het gebied van voedselveiligheid, -kwaliteit, -beleving en verduurzaming. Zowel op de boerderij, tijdens het transport van rauwe melk, de verwerking van melk in de fabriek , tot aan het zuiveleindproduct in de winkel. Zo analyseert Qlip jaarlijks in Zutphen zo’n 14,5 miljoen monsters rauwe melk (koe & geit). Dit in opdracht van zuivelondernemingen en veeverbeteringsorganisaties. Daarnaast worden bijna een half miljoen chemische en microbiologische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, boter, melkpoeder en zuigelingenvoeding. Verder voert Qlip vanuit Leusden jaarlijks ruim 13.000 audits en beoordelingen uit op het functioneren van kwaliteitssystemen in de melkveehouderij en zuivelsector.

Qlip heeft een sterke positie m.b.t. de onafhankelijke en professionele kwaliteitsborging in de zuivelketen. Niet alleen binnen Nederland en Europa, maar inmiddels ook richting Azië, in het bijzonder China. Als lid van het Holland Center (platform tussen de Chinese en Nederlandse agrofoodsector) en als onderdeel van het Sino Dutch Dairy Development Center verwelkomt Qlip jaarlijks dan ook vele Chinese professionals op het zuivellaboratorium in Zutphen.

Innovatie en ontwikkeling zijn van groot belang, daarin investeert Qlip jaarlijks zo’n 4% van zijn bedrijfsomzet. Dit niet alleen voor voedselveiligheid en –kwaliteit, maar ook meer en meer op het terrein van dierwelzijn en –gezondheid en verduurzaming van de zuivelketen.

Sino-Dutch Dairy Development Center

Het SDDDC werd in 2013 door de China Agricultural University (CAU), Wageningen UR en Koninklijke FrieslandCampina N.V. opgericht met het doel de samenwerking in de zuivelsector tussen beide landen te stimuleren. Daarbij richt het centrum zich op het verbeteren van de voedselveiligheid, de kwaliteit en de productiviteit van de Chinese zuivelketen. Hiervoor maakt het gebruik van de in Nederland aanwezige kennis van de zuivelindustrie.

Het Dutch Dairy Expertise Centre, een onderzoeks- en kenniscentrum, dient als platform voor demonstratie, wetenschappelijk onderzoek, uitwisseling van technologie en vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk in de Chinese zuivelsector. Op deze manier wil het SDDDC de overdracht van Nederlandse zuivelkennis naar China faciliteren.

Meer informatie? Neemt u dan contact op met Arjan Bom (Manager Marketing & Communicatie), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , +31 (0)6 533 80 531.