Nieuws

Zuivelsector maakt zich sterk voor verantwoord antibioticagebruik in de melkveehouderij

Verantwoord antibiotica gebruik melkveehouderijDe Nederlandse zuivelsector hecht veel waarde aan een verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen in de melkveehouderij. Door de goede samenwerking met andere partijen in de keten, waaronder de dierenarts, is het gebruik van antibiotica de afgelopen jaren sterk afgenomen. Na een eerdere reductie van 25% in 2012 heeft de melkveehouderij over het jaar 2014 nog een daling in antibioticagebruik bereikt van 20%. De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) stelde: ‘Het is een prestatie van formaat dat de sector met laaggebruik en beperkte verschillen in gebruik tussen de bedrijven in staat is gebleken tot verdere reductie te komen’.

De melkveehouderij blijft zich sterk maken voor een verantwoord en transparant antibioticagebruik. Dat doen melkveehouders en dierenartsen samen op basis van een bedrijfsgezondheids- en een bedrijfsbehandelplan. De zuivelondernemingen stellen het bezit van een bedrijfsgezondheids- en een bedrijfsbehandelplan als voorwaarde om melk te mogen leveren.

>> Lees meer

Bron: NZO