Wat gebeurt er met een melkmonster zodra de RMO-wagen het erf verlaat? We vragen het aan Louw Beerstra, manager routine laboratorium van Qlip in Zutphen. Hier worden jaarlijks twee miljoen tankmelkmonsters gecontroleerd.

>> Lees het artikel zoals gepubliceerd in het magazine van Vreugdenhil Dairy Foods

Per 11 juni 2019 zijn alle medewerkers van de locatie Leusden verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Zweedsestraat in Zutphen. Het kantoor in Leusden is dan gesloten. Hieronder treft u de actuele adres- en contactgegevens aan van onze twee locaties. De verhuizing heeft geen impact op onze dienstverlening. Wij zijn u graag van dienst uit Zutphen.

 1906 Qlip Zutphen

Qlip B.V.

Nieuw kantoor
Zweedsestraat 1a
7202 CK Zutphen
>> Route

Zuivellaboratorium
Oostzeestraat 2a
7202 CM Zutphen
>> Route
 
Postadres
Postbus 119
7200 AC Zutphen
 
Contactgegevens
Website: www.qlip.nl
Algemeen: 088 754 70 00  -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sales: 088 754 71 99  -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Overige informatie
Nummer Kamer van Koophandel:  32125027
BTW nummer:  NL 8181.90.103.B01
IBAN nummer:  NL 31 RABO 038 672 65 66
BIC-code / swiftadres:  RABO NL 2U
Facturen t.a.v.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Het gemiddelde celgetal van boerderijmelk in Nederland is in 2018 weer gedaald. Het gemiddelde komt uit op 173.000 cellen per milliliter melk. Dat is 5.000 lager dan in 2017, meldt het zuivellaboratorium van Qlip in Zutphen. Het celgetal daalt al jaren achtereen. Over 2012 tot en met 2014 schommelde het vrij constant rond 200.000, maar daarna zette de daling in tot het resultaat van 2018.
 

Kiemgetal al jaren stabiel

Het geometrische celgetal laat eenzelfde dalende trend zien en eindigde over 2018 op 171.000 cellen per milliliter melk. Het kiemgetal ligt al jaren stabiel en komt over 2018 uit op 13.300 kolonievormende eenheden (kve). Het geometrische gemiddelde komt uit op 10.900 kve. Slechts 0,79% komt boven de sanctiegrens van 100.000 kve.

Ook qua groeiremmende stoffen (antibiotica) in melk is er geen verandering. Het percentage kortingsgevallen ligt in 2018 op een stabiel, zeer laag niveau van 0,013%.

Boterzuurpercentage gestegen

Heel iets verslechtering ten opzichte van 2017 is terug te vinden in de aanwezigheid van boterzuur. Het percentage +/- (gasvorming in één van de twee buizen) steeg van 4,76% naar 5,5%. Het percentage monsters met +/+ (gasvorming in beide buizen), dat tevens leidt tot korting bij afleveren aan de fabriek, steeg van 0,52% naar 0,63%. Deze waarden zijn overigens wel een stuk lager dan in 2015 en 2016, toen boterzuur op wat grotere schaal voorkwam.

Ureumgetal iets hoger

Het ureumgetal, maat voor de eiwitbenutting is met 23,1 milligram per 100 gram melk 0,5% gestegen. Deze stijging kwam voor over alle maanden, met uitzondering van de zeer droge maanden. In die periode lag het ureumgehalte juist wat lager dan in 2017.

Bron: Qlip & Boerderij

zuivelschap banner web2

Analyse van voedingswaarden, de zogenaamde 'Big 8' stelt producenten van zuivelproducten in staat om aan de gestelde kwaliteits- en etiketteringseisen te voldoen. Qlip heeft de analyses beschikbaar, specifiek voor de productmatrix zuivel. Dit betreft onder andere de volgende parameters:

  • Totaal aan vetten
  • Verzadigd vet
  • Eiwit
  • Natrium (Zout)
  • Totaal aan suikers
  • Koolhydraten
  • Energie
  • Voedingsvezels

Analyse van voedingsstoffen is van belang voor de juiste voedingswaardevermelding op een verpakking. Daarnaast is het ook van belang voor een eventuele voedings- of gezondheidsclaim, zodat u zeker weet hoevéél er van de geclaimde voedingsstof in het product zit.

Betrouwbaar onderzoek van voedingsstoffen in zuivelproducten

Qlip staat voor betrouwbaar en gedegen onderzoek. Aan de hand van de analyseresultaten krijgt u goed inzicht in de samenstelling en voedingswaarde van het product. Op basis hiervan is vast te stellen of het product voldoet aan product specifieke eisen of dat aanpassingen nodig zijn.

Juiste voedingswaarde op etiket

Aan de hand van de verkregen analyseresultaten van voedingstoffen kunnen producten duidelijk en volledig geëtiketteerd worden conform de wettelijke voorschriften.

Vraagbaak voor etikettering

Naast de verplicht te vermelden voedingsstoffen worden vaak ook specifieke voedingsstoffen weergegeven op het etiket van zuivelproducten, bijvoorbeeld voor zuigelingenvoeding, sportvoeding of levensmiddelen met claims. Denk hierbij aan mineralen, vitaminen, specifieke vetzuren en eiwitten. Wij kunnen in veel gevallen deze specifieke voedingsstoffen analyseren. Wij gaan hierover graag in gesprek.

Het samenstellen van een etiket is aan vele regels gebonden, denk aan de benaming, lijst van ingrediënten, allergenenetikettering, lettergrootte etc.. Wij hebben de expertise in huis voor het samenstellen of controleren van de etiketten van producten.

Meer informatie of vragen over voedingswaarde, 'Big 8' en/of etikettering? Neemt u dan contact op met onze experts via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via +31 (0)88 7547199.

MVO rapportage 2018

De tijd ligt achter ons dat mensen nog overtuigd moeten worden dat duurzaam ondernemen een absolute voorwaarde is voor het voortbestaan van onszelf en van een organisatie. De vraag die nu steeds meer speelt, is: we snappen het nut van duurzaamheid, we vinden het ook belangrijk, maar wat nu? Hoe kunnen we duurzaamheid een plaats geven? Wat houdt onze stakeholders bezig? Wat moet onze visie zijn? Wat zijn onze ambities? Welke modellen en handvatten zijn er binnen en buiten de organisatie beschikbaar om dit vorm te geven?

Hoe worden duurzaamheid en MVO in de genen en primaire processen van Qlip opgeslagen en doorgevoerd? Al deze vragen zijn in de afgelopen jaren binnen Qlip aan de orde geweest. Het managementteam heeft samen met de projectleden invulling gegeven aan het MVO beleid binnen Qlip.

In de MVO-rapportage geven we op transparante wijze een terugblik op het gevolgde MVO pad en worden aan de hand van concrete voorbeelden reeds behaalde resultaten benoemd. Vervolgens worden onze ambities benoemd en de daaraan gekoppelde doelstellingenvoor de komende jaren.

Binnen de organisatie kijken we continu hoe we zaken, groot of klein, beter kunnen doen. Qlip is onlosmakelijk verbonden met de zuivelketen. De doelstellingen van de Duurzame Zuivelketen zijn voor Qlip dan ook een belangrijke leidraad binnen het MVO beleid. We kijken duidelijk naar buiten hoe wij als Qlip met onze expertise en kunde een bijdrage kunnen leveren aan de verdere verduurzaming van de zuivelketen.

We gaan voor haalbare doelen en meetbare concrete resultaten die dichtbij de alledaagse praktijk liggen en soms wat verder weg. We durven daarbij klein te beginnen met realistische duurzaamheid onderwerpen. Om de voortgang en de realisatie van onze MVO doelstellingen te monitoren gebruiken we de MVO balans en de Milieubarometer.

>> Ga naar MVO-rapportage 2018