De Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland herkennen de bevindingen van de Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit (NVWA) in haar vandaag verschenen risicoanalyse van de zuivelketen. Het rapport is een erkenning voor de wijze waarop de Nederlandse zuivelketen de voedselveiligheid van haar producten borgt.

De NVWA waardeert de aanpak van de gezamenlijke Nederlandse zuivelindustrie. “De risicobeheersing in de industriële verwerking van melk is goed. Dit resulteert in een zeer hoog niveau van voedselveiligheid van melk en zuivelproducten. Dat is een verheugende conclusie”, aldus de NVWA.

De zuivelsector heeft een eigen kwaliteitsborgingssysteem om de veiligheid van melk en zuivelproducten te garanderen. Dat is gebaseerd op Europese en Nederlandse wetgeving. Daar bovenop stellen zuivelondernemingen extra eisen aan de kwaliteit, de veiligheid van melk en zuivelproducten en aan diergezondheid en dierenwelzijn. Het kwaliteitssysteem wordt voortdurend geoptimaliseerd.

Bron: NZO

Het voortschrijdend gemiddelde van het enkelvoudig celgetal tot en met juni 2017 ligt op 172.000 cellen per milliliter melk. Dat blijkt uit cijfers van Qlip in Zutphen. Sinds 2007 ziet het laboratorium een daling van het enkelvoudig celgetal. Toen lag het gemiddelde nog op 224.000 cellen per milliliter melk. Daarna zette een daling in die in 2015 tot het gemiddeld laagste celgetal van 188.000 cellen leidde. 

Meer hittestress in 2016

In 2016 was sprake van een lichte verhoging, toen het celgetal eindigde op gemiddeld 192.000. Reden voor die toename kan zijn dat het gemiddeld genomen een warm jaar was, met meer hittestress als gevolg, wat weer kan leiden tot een hogere gevoeligheid voor mastitis. Daarnaast werden in 2016 na het afschaffen van de quotering ongeveer alle koeien aangehouden die er maar waren.

Mogelijk effect fosfaatreductie

Dit jaar is er juist een duidelijke afname van het celgetal, ondanks het feit dat mei en juni erg warm waren. Mogelijk heeft de fosfaatreductie tot scherpere selectie geleid op hoogcelgetalkoeien. Arjan Bom, marketingmanager bij Qlip, heeft daar geen bewijs voor, maar noemt het ‘een mogelijke factor’ in de verbetering van de cijfers.

Een vergelijking tussen het eerste half jaar van 2016 en het eerste half jaar van 2017 leert dat het enkelvoudig celgetal tot en met juni in 2017 12.000 cellen per milliliter melk lager ligt. Ook ligt het percentage enkelvoudige overschrijdingen van de grens van 400.000 cellen nu op 1,71%, tegen 2,09% vorig jaar. Ook het driemaandelijks geometrisch gemiddelde laat dezelfde ontwikkeling zien als het enkelvoudig celgetal.

Bron: Boerderij.nl

1703 KlankbordgroepBelLAlles voor de uitstekende reputatie van de zuivelsector

Met controles op meer dan 15 miljoen monsters rauwe melk per jaar is Qlip in Zutphen verreweg het grootste zuivellaboratorium ter wereld. Ook Royal Bel Leerdammer doet intensief zaken met dit high-tech instituut, onder meer voor KKM boerderijbeoordelingen, voor het analyseren van tankmelkmonsters ten behoeve van de melkuitbetaling en voor de weidemelkcertificering. Een aantal leden van de klankbordgroepen brachten, op uitnodiging van Royal Bel Leerdammer, een bezoek aan het zuivellaboratorium. Onze verslaggever ging mee met de Klankbordgroep Zuid. Een zeer boeiende dag.

Klankbordgroepleden over bezoek aan Qlip

De klankbordgroep is een vaste groep melkveehouders die voor Royal Bel Leerdammer een belangrijke sparringpartner is. Het is een platform waar we met elkaar delen wat er speelt, er worden ideeën en voorstellen gedeeld en getoetst. Er zijn 3 klankbordgroepen. Iedere groep komt, op uitnodiging en onder begeleiding van Royal Bel Leerdammer, gemiddeld drie keer per jaar bij elkaar. Het bezoek aan Qlip was een leuke en informatieve dag; het gaf de klankbordgroepleden goed inzicht over de rol van Qlip in de zuivelketen en wat er met de melkmonsters gebeurt.

>> Lees gehele artikel

Bron: Leerdammer Info (Jaargang 17, Juli 2017)

1707 KaasPack VLOGOp woensdag 26 juli jl. is door Sybrand Merton (Manager Audits en Inspecties & Certificering van Qlip) het eerste VLOG-certificaat uitgereikt aan de heer A. Koekoek van Kaas-Pack Holland B.V.. Op 16 juni jl. is de eerste VLOG-audit door Qlip uitgevoerd bij Kaas-Pack in Hoogeveen. Het doel van Kaas-Pack Holland is om aan de Duitse vraag te voldoen naar verschillende kaasproducten die voldoen aan de VLOG-criteria en die zijn voorzien van het ‘Ohne Gentechnik’-label. Deze kaasproducten worden momenteel gemaakt van VLOG-gecertificeerde kaas afkomstig uit Duitsland.

VLOG certificering – Ohne Gentechnik

De vraag naar VLOG gecertificeerde zuivelproducten komt uit Duitsland. Hier bestaat al meerdere jaren de vraag naar GMO vrije levensmiddelen. De Duitse consument verlangt dit en zodoende ook de Duitse retailers. Als gevolg hiervan vraagt/eist de Duitse retail van Nederlandse zuivelondernemingen dat zij zuivelproducten leveren die voldoen aan de gestelde criteria en VLOG gecertificeerd zijn.

VLOG (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik) is een Duitse vereniging die verantwoordelijk is voor de VLOG standaard en uitgifte van het ‘Ohne Gentechnik’ label. Daarnaast hebben zij als doel de consumenten te informeren over GMO’s in voeding. De VLOG-vereniging is opgericht in 2010 en is erkend door de Duitse overheid. VLOG certificering is gericht op de gehele keten van voerstroom, melkveebedrijf, transport, zuivelverwerking tot aan het winkelschap. Het doel is om levensmiddelen te produceren zonder het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen.

Erkende Certificerende instelling

Qlip is officieel erkend als certificerende instelling voor VLOG. De beoordelaars melkveehouderij en auditoren zijn getraind in de VLOG standaard en voldoen aan de gestelde eisen van VLOG. Qlip verzorgt in opdracht van zuivelondernemingen de VLOG certificering bij melkveehouders, transport en zuivelverwerkers.

VLOG en melkveehoudersVLOG Keten

Meerdere zuivelondernemingen binnen Nederland zijn gestart met een pilot voor GMO-vrije melkproductie met als doel VLOG-certificering. Ten behoeve van deze certificering wordt in de komende maanden gestart met VLOG-beoordelingen op melkveebedrijven.

Melkveehouders mogen voor hun melkvee alleen voer gebruiken dat voldoet aan de VLOG-criteria. Uitgangspunt is dat er geen veevoer wordt gebruikt dat is gemaakt met of van genetisch gemodificeerde organismen. In krachtvoer zit bijvoorbeeld vaak soja(schroot) dat afkomstig is uit (Zuid) -Amerika, waarbij de sojaplant genetisch zodanig is aangepast dat deze resistent is voor bepaalde bestrijdingsmiddelen. Diverse Nederlandse veevoerleveranciers kunnen VLOG gecertificeerde veevoeders leveren of veevoeders welke voldoen aan de gestelde VLOG criteria. Voordat de melk gebruikt mag worden in producten met het ‘Ohne Gentechnik’-label moeten de melkgevende dieren minimaal drie maanden gevoerd zijn volgens de VLOG-criteria.

Kaas-Pack Holland

Kaas-Pack Holland B.V. is een familiebedrijf met de oorsprong in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De dagelijkse leiding van Kaas-Pack Holland is in handen van de broers Albert en Erik Koekoek. Kaas-Pack Holland levert kaasproducten in veel landen binnen Europa, van IJsland tot Cyprus. Kaas-Pack Holland is uitgegroeid tot een gespecialiseerd kaasverwerkingsbedrijf. Door een unieke combinatie van ambachtelijke kennis en moderne technologie worden de kaasproducten van Kaas-Pack Holland afgestemd op de wensen en het productieproces van de verschillende afnemers in heel Europa.

Kwaliteitsborging in de zuivelketen

Qlip B.V. ondersteunt de agrofood sector, in het bijzonder de internationale zuivelketen, ter versterking van vooraanstaande marktposities door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner te zijn. Haar kernactiviteiten zijn gericht op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, samenstelling en verduurzaming. Qlip voert jaarlijks ruim 13.000 beoordelingen en audits uit voor de zuivelindustrie, melkvee- en rundveehouderij. In het zuivellaboratorium in Zutphen worden jaarlijks 15 miljoen rauwe melkmonsters geanalyseerd en 500.000 microbiologische en chemische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, melkpoeders, zuivel-ingrediënten en zuigelingenvoeding.

Per 1 juli 2017 worden de diensten van DXC Milk Competence Center (MCC) overgenomen door Qlip B.V. in Zutphen. Qlip en MCC kennen al een jarenlange geschiedenis van intensieve samenwerking. Bijvoorbeeld rondom de uitwisseling van laboratoriumuitslagen van tankmelkmonsters en beoordelingsrapporten van melkveebedrijven via het Z-Net internet platform. De gebruikers van Z-net zijn een groot aantal zuivelondernemingen en de daarbij aangesloten melkveehouders.

Overname past binnen strategie

Volgens Jan Bobbink, directeur Qlip, is de overname een logische stap en past deze in de strategie van Qlip. “Qlip is in de basis al een data bedrijf. Binnen onze strategie voor de komende jaren ligt de focus o.a. op het meer en beter benutten van big data inclusief de bijbehorende technologie om zodoende nieuwe waardevolle management informatie rondom kwaliteitsborging te ontsluiten en te ontwikkelen voor zuivelondernemingen en melkveehouders. De activiteiten van MCC, zoals informatievoorziening aangaande melkleveranties, melkkwaliteit/-samenstelling en de melkgeldadministratie sluiten hierbij één op één aan. De ICT- systemen en de medewerkers van MCC zijn van grote toegevoegde waarde voor de activiteiten van het uitbetalingslaboratorium en voor de audits, inspecties en certificering die Qlip dagelijks uitvoert.”

Door de overname wordt ook meer kennis op het gebied van informatietechnologie in huis gehaald om zelfstandig of in samenwerking met klanten en kennispartners zaken verder te ontwikkelen. Hiermee creëert Qlip ook een goede aansluiting op digitale ontwikkelingen en innovaties zoals Smart Dairy Farming en on-site lab technologie.

De MCC medewerkers komen per 1 juli in dienst van Qlip. De ICT afdeling wordt hiermee flink uitgebreid en de verschillende kennisgebieden vullen elkaar goed aan. Voor de klanten van MCC wordt de huidige dienstverlening onveranderd voortgezet.

Kwaliteitsborging in de zuivelketen

Qlip B.V. ondersteunt de agrofood sector, in het bijzonder de internationale zuivelketen, ter versterking van vooraanstaande marktposities door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner te zijn. Haar kernactiviteiten zijn gericht op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, samenstelling en verduurzaming. Qlip voert jaarlijks ruim 13.000 beoordelingen en audits uit voor de zuivelindustrie, melkvee- en rundveehouderij. In het zuivellaboratorium in Zutphen worden jaarlijks 15 miljoen rauwe melkmonsters geanalyseerd en 500.000 microbiologische en chemische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, melkpoeders, zuivel-ingrediënten en zuigelingenvoeding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mevrouw T. Staarman, directiesecretaresse | 088-7547000 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.